Záchranka potřebuje specialistu na lidské zdroje – vybere a zaplatí ho kraj

Vedení Jihomoravského kraje se již půl roku intenzivně zabývá situací mezi vedením Zdravotnické záchranné služby JMK a jejími odbory. Na základě závěrů a doporučení z mediace tohoto dlouhodobého sporu kraj navrhuje zřídit v této příspěvkové organizaci institut manažera lidských zdrojů. Ten by měl provést audit interní komunikace, nastavit komunikační kanály mezi vedením a zaměstnanci a vypracovat dlouhodobější vize zaměřené zejména na personální otázky tak, aby se do budoucna předcházelo podobným sporům.

„Od prvních jednání s vedením jihomoravské záchranky a zástupci nespokojených zaměstnanců bylo jasné, že problém je primárně ve špatné komunikaci. Proto byl do sporu zapojen mediátor, který náš předpoklad potvrdil,“ řekl hejtman Bohumil Šimek. Závěry mediace mimo jiné ukazují na to, že obě strany konfliktu se zaměřují na minulé „křivdy“ a je pro ně obtížné slyšet postoj druhé strany. „Spor se táhne téměř dva roky a myslím, že všichni už jsou tím dost unavení a ztratili důvěru, že by se věc dala vyřešit uvnitř organizace. Proto obě strany volají po aktivním zásahu zřizovatele. V průběhu jednání však vyplynulo, že spor není pouze neshoda nebo osobní nevraživost mezi ředitelem a zástupci odborů, ale že spor je symptomem ukazujícím na dlouhodobé systémové problémy, které je nutné řešit,“ řekl mediátor Ondřej Přibyla.

Poté, co odborové organizace ZZS JMK vyhlásily v polovině roku 2016 stávkovou pohotovost, provedl Krajský úřad JMK na podzim 2016 první kontrolu v organizaci. Nalezeno bylo 23 dílčích nedostatků, se kterými se vedení ZZS JMK vypořádalo do 13. ledna 2017. Výsledky byly opět kontrolou prověřeny a závěry obou kontrol předány pro informaci také zástupcům odborových organizací. „Výsledky krajské kontroly sice ukázaly, že vedení ZZS se se zjištěnými nedostatky vypořádalo, ale dlouhodobě podcenilo důležitost řízení lidských zdrojů. Práce záchranářů je natolik stresující, prostředí velmi specifické, a proto je také potřeba speciální přístup k řešení konkrétních sporů a problémů. Navrhujeme vedení a odborům, že vybereme a zaplatíme specialistu, který bude komunikátorem mezi oběma stranami. A zároveň by to měl být odborník, který nastaví systém personální práce do budoucna,“ dodal hejtman Šimek.

Krajský úřad v nejbližších týdnech vyhlásí výběrové řízení na HR manažera, který bude po nezbytně nutnou dobu (přibližně jednoho roku) spolupracovat s vedením ZZS JMK i odbory, pomůže zmapovat současné procesy v organizaci, nastavit komunikační kanály vedení-zaměstnanci a zpracuje návrh dalšího rozvoje HR oddělení. K výběrovému řízení budou přizváni zástupci vedení ZZS JMK i odborů. Do té doby bude pokračovat mediace v organizaci ZZS JMK na úrovni středního managementu.
 

foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK