V Brně se uskuteční Dny elektronové mikroskopie

Zájemci o elektronové mikroskopy a o mikrosvět, který dokážou tyto přístroje do největších detailů odhalit, mají příležitost v Brně navštívit od pondělí 15. května po celý týden Dny elektronové mikroskopie. Jejich cílem je přiblížit tuto zajímavou disciplínu široké veřejnosti a zvýšit zájem mládeže o studium technických a přírodovědných oborů. Tiskové konference k této akci se zúčastnil náměstek hejtmana Jan Vitula.

„Od roku 2002 jsou ze strany Jihomoravského kraje cíleně vyvíjeny aktivity směřující k podpoře inovací a transferu poznatků v oblasti vědy a výzkumu do aplikační sféry. Kraj považuje tyto aktivity za velmi důležité a toto potvrdil i jejich zapracováním do svého strategického dokumentu, kterým je Regionální inovační strategie. Jihomoravský kraj bude i nadále podporovat klíčové obory, které významně ovlivňují rozvoje regionu a mají obrovskou přidanou hodnotu. Elektronová mikroskopie mezi ně rozhodně patří,“ uvedl Jan Vitula.
Program Dnů elektronové mikroskopie je uveden na http://dem.brno.cz/.  Současně s programem pro veřejnost se uskuteční exkurze určené pro střední školy, jejichž účelem je především motivovat mládež ke studiu technicky zaměřených a přírodovědných oborů. Zajímavým projektem je například kroužek elektronové mikroskopie na Biskupském gymnáziu Brno, který funguje od roku 2014. V rámci tohoto kroužku se studenti seznamují se základními principy a obsluhou elektronového mikroskopu, který jim byl k těmto účelům dlouhodobě zapůjčen. Škola si také připravila své vlastní učební texty k výuce elektronové mikroskopie.
 

foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK