Ocenění členů Českého svazu bojovníků za svobodu

V zasedacím sále zastupitelstva v brněnském sídle kraje byli dnes v úterý 2. května 2017 přijati a oceněni členové Českého svazu bojovníků za svobodu (ČSBS).

Hejtman Bohumil Šimek ve svém projevu členům svazu mj. uvedl, že Jihomoravský kraj si velice váží práce členů Českého svazu bojovníků za svobodu a snaží se v rámci svých možností přispívat na činnost této organizace. „Chci Vás ubezpečit, že Jihomoravský kraj je připraven obdobnou pomoc poskytovat i nadále. A za sebe vidím jako velmi důležité i morální ocenění, proto jsem rád za dnešní setkání s vámi a za to, že mohu osobně poděkovat nejen Vaší organizaci, ale každému vás osobně,“ zdůraznil hejtman Šimek.

Hejtman ocenil zlatými medailemi Jihomoravského kraje téměř padesát členů Českého svazu bojovníků za svobodu navržených samotným svazem na základě Osvědčení dle zákona 255/46 v kategorii politický vězeň. Jsou to zasloužilí občané, kteří s velkým štěstím přežili koncentrační tábory nebo byli ukrýváni před nacisty. Polovina oceněných si medaile převzala osobně, někteří v zastoupení a asi polovině bude medaile zaslána, protože jim jejich zdravotní stav nedovolil se akce účastnit. Po slavnostním předání zlatých medailí více než dvěma desítkám členů ČSBS byla symbolicky pokřtěna publikace „PhDr. KUDELA JOSEF: Legionář, spisovatel, novinář, bojovník proti nacismu“ od Ludvíka Horčicy.
foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK