UtilityReport – pomoc se stavebním řízením občanům Jihomoravského kraje zdarma! Protikorupční portál Jihomoravského kraje Rozklikávací rozpočet Jihomoravského kraje Strategie 2021+ Centrála cestovního ruchu - Jižní Morava Oficiální portál cestovního ruchu Jednotný systém dopravních informací pro ČR Portál krizového řízení Hasičského záchranného sboru JMK Portál veřejné správy ČR Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje
 

Oddělení sociální práce, SPO a rodinné politiky

20.07.2020

Vzory dokumentů k výkonu agendy veřejného opatrovnictví

AKTUALIZOVÁNO 

17.08.2015

Metodické pokyny vydané KrÚ JMK 2015

15.07.2019

Metodické pokyny k veřejné službě

vydalo MPSV ČR