Hasičská pouť v Křtinách již po šestnácté

Již po šestnácté se v neděli 30. dubna 2017 ve Křtinách uskutečnilo největší setkání hasičů a jejich příznivců na jižní Moravě – Hasičská pouť, které se zúčastnil hejtman Bohumil Šimek a jeho náměstek Martin Maleček.

Pouť zahájil slavnostní průvod hasičských sborů v dobových uniformách a s historickou technikou. Po bohoslužbě v poutním kostele Jména Panny Marie následovaly ukázky zásahu hasičské techniky. Člen novoříšského kláštera premonstrátů Pavel Novotný, pověřený duchovní službou u hasičských sborů, požehnal hasičskou techniku i prapory sborů dobrovolných hasičů. Setkání zakončila komentovaná přehlídka hasičské techniky.
foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK