foto 1 foto 2

Přehled služeb zařazených do Dočasné síť sociálních služeb v JMK od roku 2017

Dočasná síť sociálních služeb v JMK od roku 2017

Dočasnou síť JMK tvoří od roku 2017 nové sociální služby nebo rozšířené kapacity stávajících sociálních služeb nad rámec kapacit stanovených v Základní síti JMK, které jsou na základě realizace neinvestičních projektů plně hrazené z finančních prostředků Evropské unie. Jedná se např. o programy podpory z Evropského sociálního fondu, v rámci Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám za místní podpory Agentury pro sociální začleňování, v rámci strategií Komunitně vedeného místního rozvoje Místních Akčních Skupin apod., kde není podmínkou dlouhodobá udržitelnost projektových aktivit.

 

Přehled služeb zařazených do Dočasné sítě k 27.7.2017 (pdf, 522,kB)