Vyjedou do pěti minut. Záložní autobusy Integrovaného dopravního systému pomohou i hasičům

V pracovní dny jich je po celé jižní Moravě připraveno dvacet i s řidiči. O sobotách, nedělích a ve svátky potom deset. A na vyzvání dispečera nejpozději do pěti minut startují motor a vyráží. Záložní autobusy Integrovaného dopravního systému (IDS) už nebudou do budoucna vyjíždět jen proto, aby nahradily výpadek ve veřejné dopravě. K situacím, které vyžadují evakuaci obyvatel, je budou moci přivolat i hasiči. Ti také podle dohody Jihomoravského kraje, koordinátora IDS společnosti KORDIS JMK a Hasičského záchranného sboru nově využijí i informační panely na zastávkách nebo kontaktování cestujících přes aplikaci Poseidon.

„Jihomoravský kraj má dlouhou tradici úzké spolupráce se všemi složkami Integrovaného záchranného systému a jsem rád, že se nám ji daří v případě Hasičského záchranného sboru dál prohlubovat. Dohoda umožní maximálně využít všechny dostupné prostředky k ochraně zdraví a životů obyvatel jižní Moravy. Hasiči budou na oplátku informovat KORDIS JMK o vybraných závažných událostech, které mohou mít vliv na Integrovaný dopravní systém. To nejsou jen požáry nebo popadané stromy, ale například i výbuch plynu, při kterém je třeba uzavřít celou ulici,“ uvedl náměstek hejtmana Jihomoravského kraje pro oblast dopravy Roman Hanák. Záložní autobusy budou pro hasiče představovat významnou pomoc zejména v situacích, kdy je nutné evakuovat například domov seniorů, nebo při hromadných nehodách.

Na informačních panelech na zastávkách Integrovaného dopravního systému se mohou nově kromě informací o odjezdech zobrazit také zprávy o mimořádných událostech a krizových situacích. „Na základě rozhodnutí krizového štábu dokážeme informovat občany prostřednictvím 156 elektronických tabulí po celém Jihomoravském kraji. Dalších 59 dá k dispozici Dopravní podnik města Brna. Možná si vzpomenete na situaci, kdy byla kohoutková voda v jihomoravské metropoli pitná jen po převaření. V takové chvíli dokážeme zprávu velmi rychle rozšířit mezi veřejnost,“ komentoval ředitel společnosti KORDIS JMK Jiří Horský.

O novince se přitom cestující nemusí dočíst jen na informačních tabulích. KORDIS je dokáže zpravit o krizi například i prostřednictvím takzvaných virtuálních panelů v aplikaci Poseidon nebo svých internetových stránek. „K aplikaci je ke dnešnímu dni přihlášeno přes 10 tisíc uživatelů a náš web denně navštíví více než 5 tisíc lidí,“ uzavřel Horský.