Kraji se daří prodávat nevyužívané nemovitosti

Rada Jihomoravského kraje na svém jednání 20. dubna 2017 doporučila krajskému zastupitelstvu schválit prodej areálu zámku Račice a areálu bývalého učiliště v Bzenci na Těmické ulici.

„Pro kraj je ekonomicky nevýhodné, aby měl v majetku budovy a areály, které jsou nevyužité a chátrají. Naopak v rukou soukromých vlastníků mohou v těchto prostorách vznikat projekty, které budou prospěšné i pro obyvatele obcí a měst, na jejichž katastru objekty stojí,“ řekla náměstkyně hejtmana Taťána Malá.

V případě račického zámku jde o úplatný převod z vlastnictví Jihomoravského kraje do vlastnictví brněnské společnosti e-Fi Centrum za dohodnutou kupní cenu ve výši 27,25 milionu korun. V rámci nabídkového řízení byly doručeny celkem tři nabídky a jediným kritériem výběru byla výše nabídnuté kupní ceny. Záměr prodeje areálu zámku byl poprvé schválen Radou Jihomoravského kraje dne 2. června 2016. Celkem byl záměr prodeje schválen a zveřejněn na úřední desce třikrát. V tomto areálu probíhala do konce školního roku 2014/2015 výuka příspěvkové organizace Mateřská škola, Základní škola a Střední škola Vyškov, nyní je areál nevyužívaný a odbor školství krajského úřadu ho označil za nepotřebný.

Pokud jde o areál bývalého učiliště v Bzenci, je zastupitelstvu doporučen úplatný převod z vlastnictví Jihomoravského kraje do vlastnictví společnosti CONTROL INVEST PROJECT se sídlem v Bzenci za dohodnutou kupní cenu ve výši 14,5 milionu korun. Také zde byla jediným kritériem výše nabídnuté kupní ceny, odboru majetkovému bylo doručeno šest nabídek. Záměr prodeje tohoto areálu byl v minulých letech schvalován opakovaně, na úřední desce byl zveřejněn celkem devětkrát. Areál není využívaný už pět let.