Informace č.j.: JMK 154841/2007

Jihomoravský kraj

Odbor správní a organizační Krajského úřadu Jihomoravského kraje

Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

 

 

 

 

 

Č.j.

Sp.Zn.

Vyřizuje/linka

Brno

JMK 154841/2007

S-JMK 154841/2007/ OSO

Mgr. Kovářová/541658855

29. 11. 2007

 

 

 

Svolání 140 RJMK – poskytnutí informace

 

 

 

            dne 26. 11. 2007 obdržel Krajský úřad Jihomoravského kraje (dále jen „Krajský úřad“) Vaši žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), o zaslání „elektronické kopie dokumentu se svoláním 140 RJMK “.

 

V příloze Vám v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. zasíláme požadovanou elektronickou kopii dokumentu „Svolání Rady Jihomoravského kraje ke 140. schůzi“ v celkovém rozsahu 1 stran.

 

 

 

            S pozdravem

 

 

JUDr. Lenka Cundová, v.r.

vedoucí odboru správního a organizačního

 

 

Přílohy: dle textu