Hejtman Šimek: „Setkání se starosty chceme opakovat dvakrát za rok.“

Setkáním v Hodoníně a v Břeclavi se v úterý 11. dubna 2017 uzavřela série porad vedení kraje se starostkami a starosty obcí a měst jednotlivých okresů. Jak konstatoval hejtman Bohumil Šimek, pro vedení kraje jsou taková setkání nezbytnou zpětnou vazbou a důležitým zdrojem informací ke spolupráci kraje s jednotlivými radnicemi.

„Jedná se o jednu z priorit nového vedení kraje – chceme se bavit se starosty, naslouchat jejich problémům, a pokud to bude v našich možnostech, pomáhat při jejich řešení. Vnímám tyto první porady velmi pozitivně, načerpal jsem spolu s náměstky spoustu námětů od starostů, které budeme následně zapracovávat do krajského rozpočtu a agendy krajského úřadu. Například stále větší administrativní zátěž vnímám jako problém starostů napříč regiony, proto budeme na nejbližších jednáních Rady JMK projednávat možnosti zjednodušení a zrychlení některých procesů. Samozřejmě velkým tématem byl na setkáních ve Vyškově, Blansku, Brně, Znojmě, Hodoníně i Břeclavi stav silnic II. a III. tříd, stav budov v majetku kraje, program rozvoje venkova nebo kapacita a efektivnost sociálních služeb v kraji. Jsem rád, že se většiny porad zúčastnili také všichni náměstci, kteří odpovídali na dotazy starostů a nabídli podporu při řešení i velmi konkrétních a dlouhodobých problémů jako je například skládka ve Vážanech nad Litavou, těžba štěrkopísku v Moravském Písku nebo zázemí Střední odborné školy a gymnázia v Hodoníně,“ řekl hejtman Šimek. S ohledem na to, že zejména jižní a východní okresy mají ve srovnání se zbytkem kraje ještě jeden společný problém, a tím je sucho, byli zástupci obcí informování o novém dotačním programu kraje, který podporuje aktivity bojující proti následkům sucha. „Náš plán je setkávat se se starosty pravidelně dvakrát ročně. Další schůzky by se tedy měly uskutečnit na podzim letošního roku,“ dodal hejtman Šimek.
foto JMKfoto JMKfoto JMK