Pietní akt v Kounicových kolejích připomněl usmrcené odbojáře

V pondělí 10. dubna 2017 se v areálu Kounicových kolejí v Brně uskutečnila vzpomínková akce na tzv. Partyzánský transport spolupracovníků a partyzánů.

Šlo o 200 moravských odbojářů, kteří zde byli za druhé světové války vězněni a 8. dubna 1945 přesunuti do koncentračního tábora Mauthausen, kde byli hned po příjezdu usmrceni.

Pietního aktu se za Jihomoravský kraj zúčastnil radní Petr Hýbler, který spolu s dalšími přítomným (mj. velvyslancem ČR v Rakousku Janem Sechterem) přečetl jména všech odvlečených a usmrcených a zapálil svíce na jejich památku.

Kounicovy koleje byly otevřeny v roce 1925. V listopadu 1939 přepadlo koleje gestapo, které odvezlo 173 studentů do koncentračního tábora Sachsenhausen. Během druhé světové války koleje sloužily jako neblaze proslulé nacistické vězení a popraviště, v letech 1940 až 1945 jimi prošlo přes 30 000 vězňů. Koleje jsou od roku 1978 národní kulturní památkou.
 

foto JMKfoto JMKfoto JMK