Kraj pomůže Pohořelicím a Břeclavi dostavět a dovybavit dětská dopravní hřiště

Nová kola, koloběžky a odrážedla pro děti z Břeclavi, které se chtějí naučit, jak se pohybovat bezpečně po silnicích. Ale také osvětlení a kvalitní zázemí na dopravním hřišti v Pohořelicích. Takový je účel více než půlmilionové dotace z krajského rozpočtu, kterou dnes na svém zasedání (6. dubna 2017) posvětili radní Jihomoravského kraje.

Pohořelické dopravní hřiště vznikalo v etapách. Na první z nich již kraj městu v minulosti přispěl milionem korun, druhou si zafinancovalo samo. Na třetí, finální, letos z krajské kasy poputuje přes 400 tisíc. „Hřiště má ideální polohu, díky které jej mohou využívat jak žáci základní školy, tak děti při akcích organizovaných Střediskem volného času, které se dlouhodobě věnuje dopravní výchově. Letošní dotace poslouží na vybudování veřejného osvětlení v celém areálu a výstavbu správního objektu, do kterého se budou ukládat dětská kola, značky apod.,“ uvedl náměstek hejtmana Jihomoravského kraje pro oblast dopravy Roman Hanák,

Za čtyři roky se podařilo městu Břeclav za finanční pomoci Jihomoravského kraje zřídit v areálu bývalého cukrovaru dopravní hřiště včetně světelné signalizace. V loňském roce zde kraj pomohl i s budováním přípojek a zázemí v podobě učebny, skladu a sociálního zařízení. Dohromady tak na hřiště už přispěl téměř 2,5 milionu korun. Pro tento rok pro něj má v rozpočtu přichystáno 105 tisíc. „Za tyto peníze se nakoupí 20 nových kol v různých velikostech, deset koloběžek a deset odrážedel spolu se stojany pro jejich uskladnění. Jde o velmi smysluplně vynaložené peníze, díky kterým se děti naučí pravidlům a zákonitostem pohybu na silnici,“ řekl Hanák.

Za posledních osm let kraj kromě Pohořelic a Břeclavi podpořil vznik nebo rekonstrukce dopravních hřišť například v Blansku, Miroslavi, Mikulově, Šardicích, Těšanech, Veselí nad Moravou, Oslavanech, Kuřimi, Hustopečích i na dalších místech. Cílem je, aby v každé obci s rozšířenou působností jedno takové hřiště bylo.