Podpora prorodinných neziskových organizací ve výši více než čtyři miliony korun

Poskytnutí dotací ve výši téměř 4,5 milionů korun na projekty z oblasti rodinné politiky schválila na dnešní (6. dubna 2017) schůzi Rada Jihomoravského kraje. Tato částka byla rozdělena mezi neziskové organizace, které požádaly o finanční podporu z dotačního programu na podporu služeb pro rodiny a na podporu neformálně pečujících osob.

„Jihomoravský kraj dlouhodobě podporuje neziskové organizace, které pomáhají rodinám a podílejí se tak na utužování jejich stability. Tyto organizace připravují různé osvětové a vzdělávací programy nebo volnočasové aktivity pro celé rodiny. Neméně důležité jsou i aktivity, které podporují mezigenerační soužití a vztahy,“ uvedl náměstek hejtmana Marek Šlapal. Z dotačního programu na podporu služeb pro rodiny bylo uspokojeno 122 projektů částkou 20 000 nebo 30 000 Kč dle počtu získaných bodů, celkem bude rozděleno 2 992 700 Kč.

„Druhý rok také Jihomoravský kraj vyhlásil dotační program na podporu pečujících osob, který má pomoci k překonávání obtíží se soustavnou neformální péčí o zdravotně postiženého člena rodiny nebo seniora. Letos jsme alokaci navýšili o půl milionu korun,“ dodal Marek Šlapal. Cílem dotačního programu je podpořit neziskové organizace, které pro neformálně pečující osoby poskytují aktivity v oblastech vzdělávání, poradenství, organizují svépomocné skupiny nebo realizují programy na podporu stability rodiny a posilování partnerských vztahů. V rámci tohoto dotačního programu bylo uspokojeno 23 žádostí částkou 80 000 a 60 000 Kč, celkem bude rozděleno 1 500 000 Kč.

Celkový počet žádostí o dotace oproti minulému roku v obou dotačních programech zůstal stejný. V roce 2016 i letos o dotace zažádalo 166 neziskových organizací.
foto JMK