Kraj ani občané jižní Moravy nemohou být rukojmími ve vyjednávání odborářů

"Stávkujeme proti krajům," řekl předseda Odborového svazu dopravy Luboš Pomajbík v médiích.

„Odmítám tento nátlakový přístup. Rád bych občanům jižní Moravy vzkázal, že jsme od konce minulého roku udělali maximum pro to, aby nedošlo ke stávce. A to jak intenzivním jednáním s vládou, tak i s jednotlivými ministry, dopravci a odbory. Vyčlenili jsme 100 milionů korun na platy řidičů podle rozhodnutí vlády. Od dopravců máme garanci, že mzdy byly řidičům vyplaceny. I když přiznávám řidičům právo na lepší platové podmínky, kraj tyto peníze mohl použít například na opravy silnic II. a III. tříd. Další zlepšování platových podmínek řidičů má být předmětem kolektivního vyjednávání odborů se zaměstnavateli, tedy s dopravci. Kraj ani jeho občané nesmí být v tomto vyjednávání rukojmími,“ řekl hejtman Bohumil Šimek.

Odboráři různým způsobem formulují důvody stávky. Proto se kraj rozhodl podat podnět ke Krajskému státnímu zastupitelství na prošetření zákonnosti stávky. „Pokud se ukáže, že je stávka nezákonná, budeme vyžadovat sankce od dopravců a myslím si, že by hmotnou odpovědnost měly nést i odbory. To už ale bude záležitostí jednotlivých zaměstnavatelů. Rozhodnutí vlády poslat do krajů na platy řidičů 420 milionů korun v předvečer stávky vnímám jako populistické řešení a politickou manipulaci. Zejména, když celkové náklady pro kraje, které vyplývají z rozhodnutí vlády, jsou víc než jedna miliarda,“ dodal hejtman.

Kraj zajistil velkou část linek zasažených stávkou, aby se lidé mohli dostat do práce a do škol. A bude to kraj, který zaplatí náklady za náhradní dopravu. „Rád bych také Jihomoravanům poděkoval, že ani tam, kde se nepodařilo zajistit náhradní dopravu, nevznikaly žádné větší problémy. Dále budeme jednat, abychom příště nemuseli být svědky paradoxu, kdy kvůli stávkujícím řidičům se do zaměstnání nedostane zdravotní sestra nebo prodavač, kteří by si také lepší plat zasloužili,“ řekl Šimek.