Nový ročník soutěže Vesnice roku vyhlášen

Obce mohou podávat přihlášky do soutěže Vesnice roku na Ministerstvo pro místní rozvoj do 28. dubna 2017 do 16 hodin. Tradiční klání, které každoročně vyhlašuje ministerstvo se spolupracujícími institucemi, si klade za cíl povzbudit obyvatele venkova k aktivní účasti na rozvoji svého domova.

Jihomoravský kraj se podílí na organizaci krajského kola. Obce, které se úspěšně zúčastní krajského kola, obdrží finanční dary ve výši celkem 1 milion korun. Jihomoravský kraj tím chce ocenit příkladnou práci místních samospráv a podpořit účast obcí na prezentaci svých aktivit.

Do soutěže se mohou přihlásit obce vesnického charakteru s maximálně 7 500 obyvateli, které mají zpracovaný vlastní strategický dokument zabývající se rozvojem obce, program obnovy vesnice nebo program rozvoje svého územního obvodu. Vítězné obce z krajských kol postupují do celostátního kola.
Předmětem hodnocení jsou koncepční dokumenty obce, její společenský život a aktivity občanů, podnikání, péče o stavební fond a obraz vesnice, stav infrastruktury a občanské vybavenosti, péče o veřejná prostranství, přírodní prvky, zeleň a krajinu či informační technologie a připravované záměry.
Loni zvítězila v Jihomoravském kraji obec Kozojídky z okresu Hodonín, která se zároveň umístila na krásném 3. místě v celostátním kole.

Více informací o soutěži na http://vesniceroku.cz/ .