Společná kontrolní akce českých a rakouských policistů na hranici

V rámci dlouhodobé spolupráce ve středu 5. dubna 2017 hlídky policistů obou států vykonávaly společnou činnost v oblasti nelegální migrace a dohledem nad bezpečností silničního provozu. Ve společném policejním centru v Drasenhofenu se sešli zástupci policie a samosprávy Jihomoravského kraje a Dolního Rakouska.

Setkání se zúčastnil ředitel Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje Leoš Tržil a ředitel Zemského policejního ředitelství pro Dolní Rakousko dvorní rada Franz Prucher. Samosprávu reprezentoval hejtman Jihomoravského kraje Bohumil Šimek za českou stranu a viceprezident Zemského sněmu Dolního Rakouska Gerhard Karner a okresní hejtmanka pro Mistelbach Verena Sonnleitner za stranu rakouskou.

„Jsem velmi rád, že jsem se mohl účastnit společného česko-rakouského policejního cvičení. Při nedávném setkání s panem hejtmanem Pröllem jsme mluvili také o důležitosti této formy přeshraniční spolupráce. Při takových akcích se navazují osobní kontakty, policisté se lépe poznají a spolupráce je pak mnohem lepší. Zde na bývalém hraničním přechodu Mikulov – Drasenhofen je pracoviště, které funguje výborně a ty výsledky se už dostavují. Tím, že máme takto dobře nastavenou spolupráci, tak eliminujeme spoustu problémů, které tady vznikají. K prioritám spolupráce s rakouskými policisty patří téma migrace a doprava, která trápí obě strany,“ řekl hejtman Šimek.

Ředitel krajského ředitelství Leoš Tržil zdůraznil nutnost úzké spolupráce obou zemí v oblasti výkonu služby. Cílem je prohlubování spolupráce, stejný postup při výkonu jednotlivých činností, a to například v souvislosti s mimořádnými událostmi. Do budoucna je to zintenzivnění. Ředitel Zemského policejního ředitelství pro Dolní Rakousko dvorní rada Franz Prucher poděkoval českým kolegům za dlouholetou spolupráci. Ta spočívá nejen ve společné činnosti v oblasti nelegální migrace, ale také například při vzájemné pomoci nebo výměně informací při krádežích vozidel. Společně diskutovali o činnosti obou policejních sborů, technickém vybavení a vzájemné výměně zkušeností. Poté společně navštívili bývalý hraniční přechod v Mikulově, kde mohli vidět policisty a jejich nejnovější techniku přímo v praxi.

Hlídky jsou vykonávány jako tzv. kompenzační schengenská opatření v návaznosti na zrušení kontrol na hranicích již od vstupu České republiky do schengenského prostoru v roce 2007. Činnost společných hlídek probíhá také v rámci větších sportovních, společenských a kulturních událostí s vyšším výskytem cizinců druhého státu za účelem usnadnění komunikace. Pokud jde o jazykovou stránku, jsou do hlídek vybírání především policisté jazykově vybaveni. Pro policisty je zajišťováno také vzdělávání v rámci kurzů poskytovaných policejními školami a v rámci společných projektů z operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Rakousko. Výkon služby na společném centru v Drasenhofenu spočívá nejen v nepřetržitém předávání informací mezi policejními složkami obou států, ale také koordinaci společného nasazení, jako například podporou plánování společných hlídek.
foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK