Kraj ocenil válečné veterány

Čtyřem desítkám válečných veteránů předal v pondělí 3. dubna 2017 v brněnském sídle kraje hejtman Bohumil Šimek zlaté medaile a zlaté pamětní medaile Jihomoravského kraje za mimořádné zásluhy v aktivním odboji proti okupačním vojskům za druhé světové války.

„Dnešním slavnostním dnem alespoň symbolicky oceníme osobní nasazení československých veteránů v bojích za porážku fašistického Německa a osvobození naší republiky. Úcta a obdiv patří všem, kteří se tohoto boje aktivně účastnili. Nesmíme opomenout ani domácí odboj. Mnozí z Vás se domácího odboje aktivně účastnili ať už jako členové partyzánských skupin, nebo lidé, kteří nebyli do partyzánského hnutí přímo zapojeni, ale s obrovskou dávkou hrdinství partyzánům pomáhali,“ zaznělo v úvodním projevu hejtmana.

Tento slavnostní akt se uskutečnil v zasedacím sále Zastupitelstva Jihomoravského kraje za přítomnosti rodin a nejbližších oceňovaných veteránů. Spolu s hejtmanem Šimkem předal veteránům medaile zástupce Krajského vojenského velitelství Brna major Martin Blecha.
Sdružení válečných veteránů (SVV) České republiky od roku 1992 sdružuje vojačky i vojáky v činné službě a v záloze ─ účastníky válečných a riskantních operací v zahraničí. Jedním z hlavních úkolů SVV je řešení sociálních, zdravotních, pracovně-právních problémů svých členů a nabízí pomoc při vytváření účinného celospolečenského systému, který bude schopen řešit problémy válečných veteránů.

Více informací o SVV naleznete na: www.legionar.org .
foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK