Setkání koordinátorů rodinné politiky

Náměstek hejtmana Marek Šlapal zahájil setkání koordinátorů rodinné politiky z obcí jižní Moravy, které se uskutečnilo v pátek 31. března 2017 v prostorách brněnského sídla Jihomoravského kraje.

Náměstek Šlapal přítomné ubezpečil o pokračující podpoře činnosti rodinných center ze strany kraje. Na setkání, kterého se zúčastnil také předseda Výboru sociálně-zdravotního zastupitelstva JMK Milan Vojta, zazněly informace z oblasti rodinné politiky Jihomoravského a Olomouckého kraje. Prostor byl také pro sdílení informací, novinek či příkladů dobré praxe v jednotlivých městech či obcích.

foto JMKfoto JMKfoto JMK