Vyjádření hejtmana Jihomoravského kraje a náměstka pro oblast dopravy k výzvě ke stávce řidičů

Předsednictvo Odborového svazu dopravy dnes (29. března 2017) vyzvalo všechny své členy a zaměstnance v dopravě k účasti na celostátní stávce, která má proběhnout 6. dubna. Důvodem jsou podle odborářů mzdy řidičů v autobusové dopravě. Níže naleznete vyjádření hejtmana Jihomoravského kraje Bohumila Šimka a náměstka hejtmana pro oblast dopravy Romana Hanáka.

„Informace o uskutečnění stávky Jihomoravskému kraji dorazila zatím pouze prostřednictví médií a internetových stránek Odborového svazu dopravy. Již dříve jsem však uvedl, že mě jednání odborů mrzí. Kraj v předcházejících dnech a měsících učinil všechny kroky, které mu zákon umožňuje, aby přispěl k řešení situace. Na konci února jsme schválili uvolnění 100 milionů korun na krytí alespoň části zvýšených nákladů na mzdy řidičů a s většinou dopravců jsme se již dohodli na uzavření dodatků smluv, které vyplacení těchto peněz umožní. Chtěl bych také ocenit vstřícné jednání dopravců, kteří se spolu se zástupci odborů účastní pravidelných schůzek na krajském úřadě. Podle jejich vyjádření je všem řidičům v Jihomoravském kraji vyplácena mzda v souladu s vládním nařízením. Jihomoravský kraj tímto vyčerpal legislativní možnosti a se systémovým řešením může přijít jedině vláda. Proto jsme se na ni obrátili jak společným dopisem podpořeným podpisy představitelů dopravních společností i odborů, tak apelem Asociace krajů ČR. Navrhli komplexní opatření, jež by ze současné situace nabídlo východisko pro všechny kraje. Tímto směrem by se podle mého názoru měly ubírat i snahy Odborového svazu dopravy,“ uvedl hejtman Jihomoravského kraje Bohumil Šimek.

K reakci Jihomoravského kraje uvedl náměstek hejtmana pro oblast dopravy Roman Hanák následující: „Smluvním partnerem Jihomoravského kraje v otázce zajištění dopravní obslužnosti jsou dopravní společnosti a nikoliv odborové svazy. Do 48 hodin před uskutečněním stávky mají dopravci informovat Jihomoravský kraj o jejím skutečném rozsahu a o tom, které linky budou fungovat a na kterých dojde kvůli stávce k ohrožení či zastavení provozu. Na základě těchto informací můžeme jednat s jednotlivými dopravci o vyslání náhradních a posilových autobusů, které by snížily dopad stávky na dopravní obslužnost a občany Jihomoravského kraje. V situaci, kdy o rozsahu stávky nemají představu ani samy odbory, je však předčasné mluvit o konkrétních krocích.“