Začala mediace sporu mezi vedením ZZS JMK a jejími odbory

Po několika měsících sporu zasedli ve středu (29. 3. 2017) v odpoledních hodinách ke kulatému stolu zástupci vedení ZZS JMK s odboráři společně s mediátorem. Mediaci jako legitimní nástroj řešení podobných sporů navrhl kraj poté, co dospěl k názoru, že velkým problémem mezi vedením ZZS JMK a nespokojenými zaměstnanci je dlouhodobě špatný způsob komunikace.

Téměř přesně na den před měsícem kraj vybral osobu mediátora, kterého akceptovalo vedení ZZS JMK i odbory. Mediátor se postupně sešel se zástupci obou stran, seznámil je s plánem mediace a vybral termín první společné schůzky. „Jsem velmi rád, že došlo ke shodě mezi vedením a odbory na osobě mediátora, kterého kraj jako zřizovatel ZZS JMK vybral. Dnes se po několika měsících setkávají obě strany u jednoho stolu a uvidíme, jestli může mediátor tomuto sporu pomoci. Jestli je problém ve špatném způsobu komunikace, měla by to ukázat i dnešní schůzka. V únoru provedl krajský úřad revizi nápravných opatření, které mělo vedení záchranky provést na základě závěrů loňské kontroly. Závěr tohoto šetření je, že všechna nápravná opatření byla přijata. Jak bude dále kraj postupovat, záleží částečně i na výsledku mediace, se kterým nás mediátor seznámí v nejbližších dnech,“ řekl hejtman Bohumil Šimek.

Mediace je dobrovolné mimosoudní řešení sporů za pomoci třetí nezávislé osoby – mediátora. Ten stranám pomáhá komunikovat, pomáhá jim v překonání překážek při hledání řešení, které by bylo pro obě strany přijatelné. Mediátor ale nenavrhuje řešení, pouze pomáhá hledat cestu k navrácení důvěry. „Mediace není soud, nehledá viníka. Moje úloha je pomoct v komunikaci,“ zdůraznil mediátor Ondřej Přibyla. Po více než tříhodinovém jednání Přibyla dodal, že obě strany mají z předcházejícího období spoustu nevyřešených křivd a cítí malou naději, že by se něco mohlo pohnout dále. „Dnes byly slyšeny obě strany, což vnímám jako posun, obě strany vyjádřily, že sdílí vizi zdravě fungujícího záchranného systému. To na čem se neshodnou, je spousta detailů kolem toho. A potřebují pomoc zvenku, zejména další aktivní vstupy kraje. Může to znamenat další mediační setkání, které se bude pokoušet specifikovat, jaká pomoc pro záchranný systém Jihomoravského kraje bude užitečná. Tedy, jaký typ vstupu to může být,“ uvedl Ondřej Přibyla.

Situaci ve Zdravotnické záchranné službě JMK začalo řešit nové vedení kraje bezprostředně po svém zvolení. Zástupci kraje se sešli nejprve s vedením této příspěvkové organizace a poté také se širší základnou odborářů a nespokojených zaměstnanců ZZS JMK. Na těchto dvou schůzkách zaznívaly diametrálně rozdílné názory na jednotlivé problémy v organizaci a naprosto protichůdné argumenty. Proto byla oběma stranám navržena mediace jako legitimní nástroj řešení podobných problémů. Vedení kraje obdrželo v únoru prohlášení 230 zaměstnanců, kteří nesouhlasí s postupem odborů a s vyhlášenou stávkovou pohotovostí.
foto JMK