Náměstek hejtmana Martin Maleček informoval o tvorbě územní studie

Ve středu 29. března 2017 se v brněnském sídle krajského úřadu sešel Martin Maleček, náměstek hejtmana Jihomoravského kraje, s médii. Ústředním tématem byla územní studie, kde novináře seznámil s tím jak, kdy a s kým hodlá kraj spolupracovat při její tvorbě.

„Jejího zpracování se na základě zadání ujme příslušný autorizovaný architekt ve spolupráci s dalšími odborníky. Momentálně je vypsána veřejná zakázka, nabídky lze podat do 26. 4. 2017 a v květnu tohoto roku by mohly být započaty práce na tomto dokumentu. Samotné vypracování územní studie odhadujeme na 15 měsíců,“ uvedl náměstek Maleček.

Územní studie bude obsahovat analytickou část (analýzu využití území, analýzu dopravy) a návrhovou část (návrh dálniční a silniční sítě, návrh dopravních ploch a koridorů), vyhodnocení vlivů na životní prostředí, hlukovou a rozptylovou studii, případně též vizualizace, 3D modelování apod. Zatímco Zásady územního rozvoje JMK (ZÚR) se řeší v měřítku 1:100 000, studie nabízí možnost podrobnějšího zkoumání v měřítku 1:25 000.

Dalším tématem setkání byla informace o webovém portálu, kam jsou vkládány všechny potřebné zprávy a dokumenty k územní studii. Zájemci je najdou na webu www.zurka.cz , kde jsou ke stažení otázky a odpovědi, témata, tiskové zprávy a dokumenty.

foto JMKfoto JMKfoto JMK