Setkání hejtmanů jižní Moravy a Dolního Rakouska

Hlavním tématem setkání hejtmana Bohumila Šimka a náměstka Romana Hanáka s hejtmanem Dolního Rakouska Erwinem Pröllem v St.Pöltenu v pondělí 27. března 2017 byla veřejná a silniční doprava. Dolnorakouský hejtman, který za měsíc končí po 25 letech ve své funkci, vyjádřil společný zájem obou regionů na prohlubování vzájemné spolupráce.

„Moje práce končí a Vaše začíná,“ podotkl dolnorakouský hejtman Pröll na adresu hejtmana Šimka na úvod pracovního setkání. „Jsem rád za to, že nové vedení Jihomoravského kraje chce navázat na úzké vztahy našich dvou regionů a že naše spolupráce má společné cíle a konkrétní výstupy,“ dodal Pröll. Hejtman Šimek ujistil rakouské kolegy, že prioritou kraje v dopravě je zahájení výstavby dálnice D52. Stavba by měla mít tři etapy. První z nich, obchvat Mikulova a napojení na rakouskou dálnici A5, by podle posledních zpráv mohla být zahájena na konci roku 2018. „Pro další hospodářský a turistický rozvoj obou regionů je důležité, aby se v co nejkratším termínu obě stavby na hranicích propojily. Na rakouské straně je plánované uvedení dálnice A5 do provozu na přelomu roku 2018-2019,“ řekl Šimek.

Hejtman Šimek poděkoval Erwinu Pröllovi za jeho obrovský přínos k nastavení spolupráce obou regionů v oblasti dopravy, cestovního ruchu, zdravotnictví i IZS. „Vnímám pana Prölla jako ikonu rakouské politiky a muže, který pro dobré vztahy našich krajů odvedl velký kus práce,“ řekl hejtman Bohumil Šimek. Spolupráce a podpora funguje v osobní dopravě, zejména při provozování stávajících autobusových linek. „Velkým přínosem je dohoda o společném financování linky Turistbus. A v budoucnu bychom chtěli diskutovat také o dalších možnostech, například o tarifním propojení v úseku Znojmo-Retz nebo o turistické jízdence v oblasti Podyjí-Thayatal,“ řekl náměstek hejtmana Jihomoravského kraje pro dopravu Roman Hanák.

Spolupráce v oblasti Zdravotnické záchranné služby

V lednu 2016 byla podepsána na úrovni ministrů zdravotnictví ČR a Rakouska rámcová „Smlouva mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o přeshraniční spolupráci v oblasti zdravotnické záchranné služby“. Smlouva nyní čeká na ratifikaci. Následně pak začne platit „Smlouva o přeshraniční spolupráci při poskytování ZZS mezi Jihomoravským krajem a spolkovou zemí Dolní Rakousko“, která umožní výjezdovým skupinám ZZS Jihomoravského kraje zabezpečovat péči i na území Dolního Rakouska v případech ohrožení života pacienta či vysoké úrovně postižení jeho zdraví.

Přeshraniční spolupráce

Skupina 6+2 byla ustanovena dne 21. srpna 2015 v Linci při příležitosti setkání ministrů zahraničních věcí s hejtmany příhraničních regionů: krajem Jihomoravským, Jihočeským a Krajem Vysočina na české straně a spolkovými zeměmi Dolní a Horní Rakousko na straně rakouské. Na tomto jednání bylo podepsáno společné prohlášení - tzv. Sousedský dialog 2030, který shrnoval česko-rakouskou spolupráci na národní i regionální úrovni a navrhl další projekty pro rozvíjení česko-rakouských vztahů. „Slíbil jsem panu Pröllovi, že společně s jeho nástupkyní ještě v letošním roce schválíme 12. aktualizaci pracovního programu, abychom mohli dále pokračovat v rozpracovaných projektech,“ řekl na závěr hejtman Šimek.

Hejtman Šimek se poprvé od doby svého zvolení setkal s kolegou Pröllem, který zastává svůj úřad již od roku 1992. Jednalo se pravděpodobně o jejich poslední setkání, kdy je Erwin Pröll ještě ve funkci. V dubnu nastupuje na jeho místo Mag. Johanna Mikl-Leitner, bývalá spolková ministryně vnitra.
foto JMKfoto JMKfoto JMK