Ministryně Šlechtová na jihu Moravy

Ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová zavítala v pátek 24. března 2017 na jižní Moravu. Dopoledne se setkala s hejtmanem Bohumilem Šimkem a členy krajské rady, se kterými jednala zejména o aktuálních tématech čerpání financí na opravy silnic II. a III. tříd, podpoře cestovního ruchu Jihomoravského kraje a také o připravované novele stavebního zákona.

„Jsem rád, že paní ministryně přijela na jižní Moravu i se svými náměstky. Měli jsme tak možnost společně prodiskutovat a vyjasnit si některé konkrétní záležitosti kraje ve vztahu k MMR. Musím říct, že spolupráce našeho kraje s ministerstvem je velmi dobrá. Zejména bych rád poděkoval paní ministryni za metodickou pomoc při řešení smluv s dopravci v návaznosti na navýšení platů řidičů autobusů,“ uvedl hejtman Bohumil Šimek.

„Chválím Jihomoravský kraj za aktivní čerpání národních dotací, třeba na domy pro seniory. Ráda jsem slyšela, co je potřeba a jak tomu mohu naše národní dotační tituly dále přizpůsobit. Potěšil mne také úspěšný přeshraniční program Rakousko-ČR,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová na jednání s hejtmanem Bohumilem Šimkem a se členy Rady Jihomoravského kraje.

Důležitým tématem při jednání s vedením kraje bylo čerpání prostředků IROP na opravy krajských silnic II. a III. tříd.
„Je důležité, aby kraje při opravách silnic čerpaly z nedávno vyhlášené druhé výzvy Integrovaného regionálního operačního programu. Před dvěma týdny jsem vyhlásila novou výzvu na 10 miliard. Kraje se mohou nyní znovu připravit na toto čerpání. Očekávám, že do konce března obdržím od krajů žádosti ve výši 2,5 miliardy korun. Pokud ty projekty nebudou doručeny na Ministerstvo pro místní rozvoj, budeme prostředky převádět na školky a školy, které také financujeme z evropských prostředků nebo na integrovaný záchranný systém,“ zdůraznila ministryně Karla Šlechtová.

Ministryně se v Brně zúčastnila 11. jednání Regionální stálé konference JMK, kde měla možnost vyslechnout podněty starostů obcí a zdůraznila svoji podporu programu obnovy venkova. Konference se věnovala především čerpání fondů EU v programovém období 2014─2020 a problematice Místních akčních skupin.

Odpoledne navštívila ministryně Šlechtová v doprovodu hejtmana Šimka Mikulčice. Zde se připravuje projekt „Lávka přes řeku Moravu včetně přístupové komunikace v archeologickém parku Mikulčice – Kopčany“. Jedná se o dlouhodobou snahu Jihomoravského kraje a Trnavského samosprávného kraje o vytvoření přeshraničního Archeoparku Mikulčice-Kopčany. „Cílem projektu je nejen propojení památek Velkomoravské říše, ale také unikátní přírody a krajinného rázu včetně spojení dvou národních sítí cyklostezek. Pro nás je to významná stavba, ale sladit projekt, na kterém participují dva státy, není jednoduché. Nyní je projekt ve fázi posuzování,“ uvedl hejtman Šimek.

Závěr páteční návštěvy jižní Moravy patřil vesnici Kozojídky, která získala 1. místo v soutěži vesnice roku Jihomoravského kraje v roce 2016 a 3. místo v celostátním kole soutěže, kde obstála v konkurenci 251 přihlášených obcí z celé České republiky.
foto JMKfoto JMKfoto JMK