Válečné hroby

Odbor kultury a památkové péče Krajského úřadu Jihomoravského kraje zajišťuje výkon přenesené působnosti na úseku válečných hrobů a pietních míst v rozsahu zákona č. 122/2004 Sb., o válečných hrobech a pietních místech a o změně zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 

Evidence válečných hrobů - na stránkách Centrální evidence válečných hrobů jsou prezentovány informace o válečných hrobech a o osobách v nich pohřbených, nebo osobách připomenutých na pietních místech. Informace jsou shromažďovány na základě zákona č. 122/2004 Sb., o válečných hrobech a pietních místech.

 

 

 

Odkaz na stránky Ministerstva obrany - péče o válečné hroby