Kraj vybral stavby pro financování z příspěvku státu i vlastního rozpočtu za bezmála půl miliardy korun

O tom, jaké silnice a mosty opraví letos silničáři na jižní Moravě z příspěvku ze Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI), vládní rezervy a rozpočtu Jihomoravského kraje, rozhodli na svém čtvrtečním (22. března) zasedání krajští radní. Plán rekonstrukcí, ve kterém jsou projekty za více než 470 milionů korun (bez DPH), musí ještě potvrdit Centrální komise Ministerstva dopravy.

Vláda přispěje letos krajům na opravy silnic obdobnou částku jako loni, tedy 3 miliardy korun. Na Jihomoravský kraj tak podle délky silniční sítě připadne přibližně 228 milionů. Ve vlastním rozpočtu má také vyhrazeno na komplexní opravy silnic a mostů dalších 190 milionů korun. „Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje samozřejmě připravila všechny projekty s předstihem. Finální rozhodnutí o výši příspěvku státu však padlo až koncem února a pravidla pro poskytnutí dotace ze SFDI obdržely kraje počátkem března. Všechny akce musely projít revizí, zda těmto pravidlům vyhovují. Jsem rád, že jsme nemuseli žádnou vyřadit,“ uvedl náměstek hejtmana Jihomoravského kraje pro oblast dopravy Roman Hanák.

Celkem se jedná o 20 staveb, z nichž značnou část tvoří rekonstrukce mostů. „Dotáhneme také projekty započaté v loňském roce. Týká se to například oprav průtahů Pavlovem, Podolím nebo Medlovicemi. Dokončíme rekonstrukci okružní křižovatky a mostu v Božicích, opravu silnice mezi Židlochovicemi a Nosislaví nebo most v Březině a největší projekt loňského roku – most přes železniční koridor v Šakvicích,“ vyjmenoval Hanák.

Náklady na některé z oprav, které zahájí silničáři letos, se také rozloží do dalších let. „Jde například o náročnou rekonstrukci mostu přes silnici I/55 v Hodoníně, která odstartuje letos v červnu a stavbaři ji dokončí v listopadu příštího roku. Do roku 2018 spadne i část prací na průtahu Vyškovem, mostech ve Lhotě Rapotině nebo na ulici Černovická v Brně a několika dalších projektech,“ uvedl Hanák, podle kterého se proto teprve uvidí, kolik peněz zvládnou prostavět silničáři letos. Náklady může také dál snížit konkurence firem ve výběrových řízeních.

Rozhodně však nejde o jediné peníze, které v tomto roce na silnice v Jihomoravském kraji poputují. „Na provoz a lokální opravy krajských komunikací má Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje v rozpočtu 570 milionů korun. Dalších 20 milionů máme vyhrazeno ještě zvlášť na mosty a za 25 milionů budeme sanovat nehodová místa vytipovaná ve spolupráci s Centrem dopravního výzkumu. Dalších osm milionů poputuje na protihluková opatření. A k tomu musíme přičíst také 25 projektů, které registrujeme do první výzvy Integrovaného regionálního operačního programu. Dohromady by se mělo jednat o rekonstrukce téměř 80 kilometrů silnic a 40 mostů za skoro 2,4 miliardy korun. Největší stavbou letošního roku bude oprava 6,5 kilometrů dlouhé silnice spolu s pěti mosty mezi Deblínem a Tišnovem s odhadovanými náklady přesahujícími 300 milionů korun,“ doplnil Hanák.