Rada schválila dodatky ke smlouvám s autobusovými dopravci. Umožní vyplatit příspěvek na mzdy

Jedenáct z patnácti autobusových dopravců, kteří jezdí v závazku veřejné služby v rámci Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje, si již vybralo, jakým způsobem jim bude od kraje vyplácen příspěvek na zvýšení mezd řidičů. Většina zvolila dvouletou variantu s navýšením o 2,85 korun na vozokilometr. Radní Jihomoravského kraje proto dnes (22. března) schválili dodatky ke smlouvám, které vyplacení této částky umožní. Po uzavření dodatků jim kraj do 15 dnů pošle peníze na účty.

„Čtyři dopravci si ještě ponechali čas na rozmyšlenou. Kraj bude vyplácet příspěvek každý měsíc podle skutečně ujetých vozokilometrů. Dopravci jej mohou využít na navýšení mezd řidičů, ale i dalšího personálu v autobusové dopravě, na který vládní nařízení nepamatuje. Naším cílem je, aby peníze skutečně skončily na výplatních páskách zaměstnanců. Každý z dopravců proto bude muset zdokladovat využití příspěvku a nevyužitý rozdíl kraji vrátit,“ popsal systém krajské pomoci náměstek hejtmana Jihomoravského kraje pro oblast dopravy Roman Hanák.

Dodatky smluv dovolují rozložit využití příspěvku i do tří let tak, aby obsáhl období potřebné pro přípravu zadávacích řízení v případě, že se některý z dopravců rozhodne vypovědět smlouvu. „Žádná výpověď však kraji zatím nedorazila,“ doplnil Hanák s tím, že výpovědní lhůta je 30 měsíců, přičemž její délka byla nastavena vzhledem k potřebě prenotifikace, vypsání a realizaci nového zadávacího řízení.

Podle dohody, která padla na schůzce s dopravci a odbory v polovině března, kraj také připravil dopis vládě, která jako jediná může přijít v otázce mezd řidičů se systémovým řešením. „Vládě je třeba vysvětlit, že aktuální postup kraje poskytuje jen provizorní východisko. Zákon o veřejných zakázkách nám větší prostor nedává. Obávám se, že tato informace se na těch 200 kilometrech mezi Prahou a Brnem ztrácí,“ komentoval Hanák, podle kterého by vláda mohla poskytnout peníze dopravcům přímo, stejným způsobem jako dnes přispívá na úhradu ztrát u žákovského jízdného.

„Opět jsme na toto téma jednali s ostatními hejtmany minulý pátek v Praze na jednání Asociace krajů a shodli jsme se na tom, že budeme po vládě požadovat jednu miliardu korun na mzdy řidičů. V dopise adresovaném vládě budeme žádat, aby ještě jednou přehodnotila možnost financování a nalezla systémové řešení nejen pro platy řidičů, abychom se vyvarovali obdobné situace například při chystaném navýšení mezd zaměstnanců v kultuře nebo sociální oblasti,“ řekl hejtman Bohumil Šimek.

O uvolnění 100 milionů korun na navýšení mezd řidičů autobusů v letošním roce rozhodla krajská rada na konci února. Smlouvy uzavřené podle zákona o zadávání veřejných zakázek kraji dovolují navýšit platby dopravcům maximálně o 10 procent původní hodnoty závazku, maximálně však do hranice 5,7 milionů korun na jednu podoblast. Dopravci si můžou vybrat, zda budou příspěvek pobírat v letech 2017 a 2018, nebo jej budou pobírat do konce trvání smluv, avšak v nižší výši na vozokilometr.