Hlasujte v soutěži „Nejlépe opravená kulturní památka Jihomoravského kraje v roce 2016“

Od 17. března do 9. dubna 2017 je možné hlasovat prostřednictvím SMS zpráv v desátém ročníku soutěže „Nejlépe opravená kulturní památka Jihomoravského kraje“. Celkem 21 památek soutěží o ceny ve třech kategoriích. Komise soutěže může udělit také zvláštní cenu ve výši 25 tisíc korun majiteli kulturní památky, který tuto komisi zaujme svým mimořádným přístupem, kvalitou oprav či nevšední historií daného objektu. Novinkou je udělení titulu Rytíř péče o památky.

Soutěžní kategorie:
1. velké stavby (hrady, zámky, kostely, kláštery, fary, tvrze, kaple, hospodářské dvory...)
2. díla výtvarného umění (obrazy, sochy, nástěnné malby,…), při jejichž obnově se uplatňuje metoda restaurování
3. drobné stavby (kapličky, zvoničky, boží muka)

Oceněné památky s největším počtem hlasů získají:
Kategorie velké stavby:
1. místo: 150 tisíc korun
2. místo: 50 tisíc korun
Kategorii díla výtvarného umění:
1. místo: 50 tisíc korun
2. místo: 20 tisíc korun (za předpokladu, že bude spojeno s počtem hlasů vyšším než 300)
Kategorie drobné stavby:
1. místo: 50 tisíc korun
2. místo: 10 tisíc korun (za předpokladu, že bude spojeno s počtem hlasů vyšším než 100)

Letošní jubilejní ročník soutěže přinese jednu novinku. „V rámci desátého ročníku jsme se rozhodli stejnou částkou a titulem Rytíř péče o památky v Jihomoravském kraji ocenit až tři osobnosti Jihomoravského kraje, které vykazují hluboký a trvalý zájem, vytrvalost a obětavost ve vztahu k péči o památky,“ řekl radní Tomáš Soukal.

Fotografie vybraných památek a doprovázející popisné texty jsou uveřejněny na webových stránkách Jihomoravského kraje http://www.kr-jihomoravsky.cz/pamatky/ . Při hlasování formou SMS opět platí, že z jednoho telefonního čísla může být zaslán pouze jeden hlas. Na webové stránce soutěže je umístěn jednoduchý návod, jak při hlasování postupovat. Dle počtu obdržených hlasů se stanoví konečné pořadí a přidělí ceny.