Informace č.j.: JMK 148908/2007

Jihomoravský kraj

Odbor kontrolní a právní

Krajského úřadu Jihomoravského kraje

Žerotínovo nám. 3/5, 60182 Brno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Č.j.                                          SpZn.                                                  Vyřizuje/linka                                  V Brně

JMK 148908/2007              S- JMK 148908/2007OKO            Dorovská/1263                                26.11.2007

 

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

 

Dne 13.11.2007 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručena Vaše žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 106/1999 Sb.) s názvem „žádost o informace podle zákona 106/99 – 138 RJMK bod 8“ (dále jen Žádost).

V Žádosti požadujete zaslání elektronické kopie kompletního materiálu (t.j. tzv. košilka, důvodová zpráva, přílohy a všechny ostatní předložené dokumenty) předložené k bodu 8 na 138. zasedání RJMK. 

 

V příloze Vám v souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., poskytujeme v elektronické podobě Vámi požadované informace, tj. kompletní materiál, který byl předložen k bodu 8 na 138. zasedání RJMK – Petice za řešení dopravní situace v obci Šebrov – Kateřina. Jelikož tento materiál obsahuje osobní údaje fyzické osoby, byly v daném případě tyto osobní údaje anonymizovány – viz samostatné rozhodnutí, č.j.: JMK 154097/2007 ze dne 26.11.2007.

 

 

S pozdravem

           

 

                                                                                 

         Mgr. Martin Mikš

      vedoucí odboru kontrolního a právního

                        

 

 

Příloha: dle textu