Jarní prázdniny prožijí děti cizinců ve stopách neznámého tvora

Jak vlastně vypadá a čím se živí? Máme se ho bát? Vyslechneme svědky, společně budeme pátrat a pozorovat. Jihomoravské regionální centrum na podporu integrace cizinců pořádá již po několikáté v období jarních prázdnin příměstský tábor pro děti cizinců ze třetích zemí.

Tentokrát připravilo ve spolupráci s příspěvkovou organizací LIPKA – školským zařízením pro environmentální vzdělávání, pro děti od 8 do 12 let příměstský tábor s názvem „TAJEMSTVÍ WILSONOVA LESA“. Tábora se společně s českými dětmi zúčastní děti z Ukrajiny, Egypta, Ruska, Libye a Indie. V průběhu celého týdne od 13. do 17. března 2017, vždy od 7:30 do 16:00, bude pro děti připravený zajímavý program. Děti budou vtaženy do dobrodružného příběhu, čeká je pozorování dalekohledem, zábavné hry, výlety nebo hledání a odlévání zvířecích stop. Jako památku na celý týden si odnesou vlastní odlitek stopy a stopařův zápisník.
Příměstský tábor, který bude probíhat v sídle organizace LIPKA, Lipová 20, 602 00 Brno, je jednou z aktivit, které Centrum pořádá v rámci projektu „Jihomoravské regionální centrum na podporu integrace cizinců II“ (AMIF/10/01). Ten je financovaný z národního programu Azylového, migračního a integračního fondu. Více informací naleznete na webu www.cizincijmk.cz  .