Kraj spolu s dopravci a odbory bude žádat vládu, aby řešila navýšení mezd řidičů po roce 2018

Náměstek hejtmana Jihomoravského kraje pro oblast dopravy Roman Hanák dnes (14. března 2017) jednal se zástupci autobusových dopravců a odborů. Navázal tak na setkání ze začátku března, kdy kraj informoval o uvolnění 100 milionů korun na navýšení platů řidičů podle vládního nařízení. Jednotliví dopravci zvažují, zda budou pobírat příspěvek ve výši 2,85 korun na vozokilometr v následujících dvou letech, nebo rozloží podporu na celou dobu trvání smluv. Část již postup zvolila a spolu s krajem chtějí apelovat na vládu, aby pro období po roce 2018 přišla se systémovým řešením.

„Od začátku března jednáme se zástupci dopravních společností a odbory u kulatého stolu již podruhé. Chtěl bych ocenit konstruktivní atmosféru, účast odborů i aktivitu dopravců, kteří s námi po celou dobu intenzivně komunikovali. Současný legislativní rámec umožnil kraji přijít s východiskem na následující dva roky, po tomto období však musí poskytnout systémové řešení vláda. S dopravci a odbory proto připravíme společné prohlášení, ve které vládu požádáme, aby se ke svému nařízení postavila čelem,“ uvedl náměstek hejtmana Jihomoravského kraje pro oblast dopravy Roman Hanák.
Ideální variantu by podle všech účastníků schůzky představoval příspěvek vlády přímo dopravcům, která by jim tak dorovnala náklady spojené s navýšením mezd stejným způsobem, jakým už dnes přispívá na úhrady ztrát u žákovského jízdného. „Tímto způsobem by bylo pamatováno i na řidiče, kteří jezdí mimo závazek veřejné služby pro kraj,“ doplnil Hanák.

S tímto postupem souhlasí i zástupci dopravců. „Dohodli jsme se na krátkodobém řešení, kdy kraj plní závazky vlády vyplývající z jejího nařízení. Na rozdíl od kraje má vláda nejen finance, ale i možnosti, aby situaci v autobusové dopravě vyřešila skutečně systémově,“ uvedl David Grund z dopravní společnosti Tourbus.

Za přínosné považují dnešní setkání také odboráři. „Vyjasnili jsme si další kroky. Plně podporujeme výzvu vládě, ke které se připojíme. Vnímáme, že kraj nemůže v současné chvíli udělat víc než zklidnit situaci do roku 2018. Zítra bude současný stav v autobusové dopravě celostátně řešit předsednictvo odborů, na kterém výsledky dnešního jednání přednesu,“ uvedl Libor Weinstein z Odborového svazu dopravy.

Z variant prezentovaných Jihomoravským krajem si již z patnácti oslovených dopravců vybralo devět. Dvě třetiny z nich zvolili dvouletý příspěvek 2,85 korun na vozokilometr. Další zvažují i následné vypovězení smlouvy. Na celou dobu trvání smlouvy chce zatím příspěvek kraje rozložit jeden dopravce na Brněnsku. „Na svém zasedání v příštím týdnu schválí Rada Jihomoravského kraje připravené dodatky a po podpisu ze strany dopravců může kraj uvolnit finanční prostředky,“ uzavřel Hanák.
foto JMKfoto JMKfoto JMK