Hejtman Šimek jednal s bývalým ministrem zahraničí Kohoutem

Možnosti vzájemně výhodné spolupráce mezi zeměmi Evropy a Asie a hledání nových způsobů komunikace v rámci konceptu Nové Hedvábné stezky představil v pátek 10. března 2017 v Brně hejtmanovi Bohumilu Šimkovi bývalý ministr zahraničí a současný prezident New Silk Road Institut Prague Jan Kohout.

New Silk Road Institut Prague vznikl v září 2015 a aktivně šíří povědomí o možnostech konceptu Nové Hedvábné stezky pro Českou republiku i ostatní země Evropy. Infrastrukturní projekty propojení mezi Evropou a Asií, tj. vysokorychlostní železnice, dálniční spojení, letecká a námořní infrastruktura, vysokorychlostní datové sítě nebo energetická propojení, kooperace v oblasti vzdělání či kultury jsou nezbytným předpokladem této spolupráce v rámci projektu Nové Hedvábné stezky.

V současnosti New Silk Road Institut Prague na tomto konceptu spolupracuje například s China Economic Cooperation Centre, Sečuánskou univerzitou a Sečuánskou provinční ekonomickou a informační radou na čínské straně, nebo s Asociací malých a středních podniků a živnostníků ČR, Svazem měst a obcí České republiky či Svazem průmyslu a dopravy ČR na straně české.

foto JMK