Vojenský újezd Březina se částečně otevře veřejnosti

Petice, týkající se omezení vstupu veřejnosti na území Vojenského újezdu Březina, bylo hlavním tématem čtvrtečního (9. března 2017) jednání v aule Vojenské akademie ve Vyškově, kterého se zúčastnili zástupci Armády ČR, ministr obrany Martin Stropnický, hejtmani Jihomoravského i Olomouckého kraje Bohumil Šimek a Ladislav Okleštěk a starostové okolních obcí.

„Jestliže chceme navýšit počty profesionální armády, potřebujeme i území, na kterém ji kvalitně vycvičíme. Chápeme požadavky okolních obyvatel, proto jsme představili kompromisní řešení, které o víkendech a svátcích zpřístupní více než jednu třetinu újezdu,“ řekl na jednání ministr obrany Martin Stropnický.
Obce zaslaly řadu svých požadavků a námětů týkajících se zpřístupnění některých ploch. 40 procentům jejich návrhů mohlo být vyhověno, zbylým 60 procentům žádostí ne, a to z důvodu vysokého rizika zranění občanů. Přesto je ministr připraven pokračovat v dialogu o některých záležitostech.

Dočasně zpřístupněné plochy po obvodu vojenského újezdu jsou tak veřejnosti volně zpřístupněny v pátek od 15.00 do 22.00 hodin a ve dnech pracovního klidu a o státních svátcích v době od 6.00 do 22.00 hodin.

Vojenský újezd Březina vznikl v roce 1951 na území dosavadního vojenského tábora Dědice z roku 1936. Většina tohoto území o velikosti téměř 160 km2 je zalesněna. Více informací o Vojenském újezdu Březina: www.vojujezd-brezina.cz .
 

foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK