„Problematika sucha je pro naše ministerstvo vlajkovou lodí,“ řekl starostům Jihomoravského kraje ministr Brabec

Ve čtvrtek 9. března 2017 navštívil jižní Moravu ministr životního prostředí Richard Brabec. V Brně se setkal s hejtmanem Bohumilem Šimkem, dalšími představiteli Jihomoravského kraje a také se starosty obcí jižní Moravy.

Debata se starosty se týkala zejména zlepšování kvality ovzduší a druhé vlny kotlíkových dotací, kterou Ministerstvo životního prostředí spustí za týden pro kraje. Dalším velkým tématem byla problematika sucha a zadržování vody v krajině nejen v obecné rovině, ale také z hlediska konkrétních možných projektů v rámci Jihomoravského kraje.

„Jsem rád, že jsme mohli přivítat ministra životního prostředí na jižní Moravě a mohli jsme se společně věnovat těm nejpodstatnějším tématům jako jsou ovzduší a voda. Pan ministr nás informoval o řadě dotačních programů, které mohou být realizovány právě u nás na jižní Moravě a kraj bude v tomto ohledu partnerem jak pro ministerstvo, tak pro naše obce a města,“ řekl hejtman Bohumil Šimek.

„Jednou z mých hlavních priorit je boj se suchem a probíhající změnou klimatu. K extrémním projevům počasí a jejich dopadům patří právě i nedostatek vody, kterým jsou ohroženi občané. Jihomoravský kraj je zrovna mezi těmi oblastmi, které v uplynulých letech sucho zasáhlo velmi citelně. Jsem tedy rád, že je tento problém tématem číslo jedna i pro vedení kraje,“ uvedl ministr životního prostředí Richard Brabec.

Kraj se chystá vyhlásit nový dotační program

Ještě v letošním roce se chystá Jihomoravský kraj vyhlásit nový dotační program pro podporu hospodaření s povrchovou vodou pro obce a svazky obcí nacházející se na území jižní Moravy a jsou ohroženy rizikem sucha.

„Účelem tohoto dotačního programu je zlepšení technického stavu rybníků, drobných vodních toků, malých vodních nádrží a retenčních opatření, které podpoří hospodaření s povrchovou vodou v krajině, posílí retenci vody v krajině a zvětší bezpečnost při zvýšených průtocích,“ řekl krajský radní pro životní prostředí Miroslav Kubásek.

Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu Jihomoravského kraje pro realizaci dotačního programu je 5 milionů korun a maximální výše dotace na jeden projekt bude 300 tisíc korun.

Druhá krajská výzva kotlíkových dotací skončila na konci února

Přesto, že druhá krajská výzva kotlíkových dotací skončila, Ministerstvo životního prostředí se během března chystá vyhlásit druhou vlnu pro kraje, kde je předpokládaná alokace pro Jihomoravský kraj ve výši 135,6 milionu korun.

„Za týden spustíme druhou vlnu této revoluce. Krajům pro občany dáme na výměnu starých neekologických kotlů 3,4 miliardy korun. Nově nebudeme podporovat kotle čistě na uhlí, ale pouze automatické kombinované kotle na uhlí a biomasu, a samozřejmě také plynové kotle, kotle jen na biomasu a tepelná čerpadla. V Jihomoravském kraji byl zájem o uhelné kotle minimální, pouhých 6 % ze zhruba 700 dosud schválených žádostí. Nově také lidé nebudou muset provádět mikroenergetická opatření, díky čemuž bude více prostředků přímo na výměnu zdroje vytápění. Celkově chceme v druhé vlně do konce roku 2019 vyměnit dalších 35 tisíc kotlů,“ dodal ministr Brabec.

V první krajské výzvě z roku 2016 bylo v Jihomoravském kraji schváleno 651 žádostí v celkovém objemu 74,4 milionu korun. Během druhé krajské výzvy ukončené 28. února 2017 bylo doloženo 707 žádostí. Dohromady za obě výzvy je tak v kraji aktuálně přijato 1358 platných žádostí v celkové částce 155 milionů korun.

Do roku 2020 by chtělo Ministerstvo životního prostředí ve třech vlnách kotlíkových dotací rozdělit devět miliard korun a vyměnit až 100 000 kotlů. Nahradila by se tak třetina znečišťujících kotlů a značnou měrou by se tak přispělo ke zlepšení životního prostředí.
foto JMKfoto JMKfoto JMK