Metodický pokyn k předkládání účetních a finančních výkazů obcemi a dobrovolnými svazky obcí v roce 2017

Metodický pokyn k předkládání účetních a finančních výkazů obcemi a dobrovolnými svazky obcí v roce 2017 (pdf, 375 kB)

Příloha č. 1: Rozhraní pro komunikaci s funkcí AUTOMAT prostřednictvím elektronické pošty nebo přenosného media (pdf, 157 kB)

Příloha č. 2: Konsolidace 2017 (xls, 74 kB)       Konsolidace 2017 - velká (xls, 45 kB)

Příloha č. 3: Formulář pro vznik, zánik či změny ÚJ (xls, 83 kB)

Příloha č. 4: Zmocnění pro variantu B (pro nově vniklé ÚJ) (doc, 34 kB)