V Brně byla otevřena pobočka pro žadatele o dotaci z OPZ

Nová pobočka podpory projektů z Operačního programu Zaměstnanost (OPZ) byla ve středu otevřena v Brně. Speciálně vyškolení projektoví manažeři zde budou pomáhat všem žadatelům o dotace z OPZ, kteří chtějí získat informace o možnostech programu nebo probrat své projektové záměry.

Za Ministerstvo práce a sociálních věcí se slavnostního otevření zúčastnil náměstek ministryně pro ekonomiku a evropské fondy Martin Kučera.

„Jsem velmi rád, že máme nyní zastoupení i v regionech. Žadatelé o podporu nemusí kvůli konzultacím vážit cestu až do Prahy. Právě pro ně jsme toto pracoviště zřídili,“ uvedl náměstek Martin Kučera.

Otevření pobočky na adrese Terezy Novákové 62a byl přítomen předseda Asociace nestátních neziskových organizací ve Zlínském kraji Dan Žárský, předseda Výboru pro regionální rozvoj Jihomoravského kraje Radomír Pavlíček nebo zástupci Eurocenter.

Odbor podpory projektů pomáhá žadatelům od jejich prvotního zájmu o OPZ až po okamžik podání projektové žádosti v aplikaci IS KP14+. Projektoví manažeři jsou schopni poskytnout informace o aktuálně vyhlášených výzvách, objasnit podporované aktivity, vysvětlit základní metodická pravidla či problematiku tzv. indikátorů apod., a to jak individuálně, tak formou skupinové prezentace pro konkrétní skupinu příjemců dle aktuální poptávky.

Bezplatné služby odboru, který funguje již dva roky, využilo dosud přes 1 500 potenciálních žadatelů, někteří z nich opakovaně. Skoro 60 procent všech konzultujících byli představitelé územní samosprávy. Kontakty na projektové manažery najdete na webových stránkách https://www.esfcr.cz/konzultace-k-projektum-opz .