Zástupci kraje se sešli s dopravci a odbory a nabídli způsob rozdělení peněz na platy řidičů

U kulatého stolu dnes (2. března 2017) v Brně jednalo vedení Jihomoravského kraje spolu s představiteli autobusových dopravních společností. Schůzky, kterou v minulém týdnu inicioval kraj na základě rozhodnutí zastupitelů uvolnit 100 milionů korun na pokrytí nákladů spojených s vládním nařízením o zvýšení mezd řidičů, se zúčastnil také zástupci odborů. Společně diskutovali o metodice rozdělení finančních prostředků mezi jednotlivé dopravce v rámci Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje (IDS JMK). Shodli se také na potřebě pokračovat v dialogu s vládou, která jediná může řešit problematiku mezd řidičů komplexně.

„Z vedení Jihomoravského kraje byl vždy zájem situaci řešit, přestože nastala zásahem odjinud. Vláda rozhodla, že dojde k navýšení platů řidičů, ale realizaci úhrad nákladů přenesla na kraje. Dnešní jednání s dopravci a odbory bylo velmi konstruktivní a věcné. Představili jsme dvě možná řešení aktuálního stavu. Dopravcům, kteří budou s jednou z variant souhlasit, jsme připraveni převést peníze na účty v první polovině března. Pro některé dopravce je to ale řešení dočasné, proto jsme se dohodli, že musíme vytvořit společnou platformu, která bude pokračovat v jednáních s vládou. Jen ona může poskytnout systémové řešení. V diskusi budeme pokračovat na společné schůzi 14. března,“ uvedl hejtman Jihomoravského kraje Bohumil Šimek.

Možné varianty prezentoval účastníkům schůzky náměstek hejtmana pro oblast dopravy Roman Hanák. „Jihomoravský kraj je v možnostech navýšení úhrady dopravcům limitován mantinely nastavenými zákonem o zadávání veřejných zakázek. Ten umožňuje provést změnu smlouvy pouze do výše 10 procent její hodnoty, pokud zároveň nepřesáhne částku 5,7 milionu korun. Vzhledem k tomu, že kraj nechce navýšením úhrad křivit rovné podmínky, poskytne všem autobusovým dopravcům s vysoutěženými smlouvami v IDS JMK shodnou částku na jeden vozokilometr,“ vysvětlil Hanák.

Dopravci pro oblasti Brněnska a Boskovicka si mohli vybrat ze dvou možností. Jedna varianta je, že jim bude kraj v letech 2017 a 2018 poskytovat částku 2,85 korun za jeden vozokilometr. Druhou možností je částku rozložit na celou dobu trvání smluv. Navýšení by potom odpovídalo přibližně 1,25 korunám na vozokilometr na Brněnsku a 1,04 korun na vozokilometr v případě Boskovicka. U dopravců operujících v oblasti Jihovýchod lze od roku 2019 uplatnit takzvanou mzdovou doložku, která umožní kraji náklady na vyšší platy vyplácet i v následujících letech. Na Znojemsku probíhá soutěž na nové smlouvy, do konce těch stávajících doplatí kraj 2,85 korun na vozokilometr. Do příští středy si jednotliví dopravci vyberou, kterou variantu zvolí.

Podle náměstka hejtmana Romana Hanáka se tímto krokem situace řeší pro následující dva roky. Jak bude vypadat postup v dalších letech, bude do značné míry záviset na vládě i na dopravcích samotných. „Mají samozřejmě možnost zvážit, zda je pro ně další plnění uzavřených smluv akceptovatelné, popřípadě zda chtějí smlouvy vypovědět. Jihomoravský kraj nebude sám aktivně uzavřené smlouvy vypovídat,“ komentoval Hanák s tím, že výpovědní lhůta činí 30 měsíců, což je doba nutná na opětovné vysoutěžení nových dopravců. „Zároveň bych byl rád, kdybychom společně s dopravci a odbory dál jednali s vládou, aby se ke svému nařízení postavila čelem a poskytla dopravcům peníze s jasnou metodikou jejich rozdělení,“ doplnil ještě Hanák.

Vstřícnost jednání Jihomoravského kraje, který do velké míry supluje roli vlády a přebírá její závazky, dopravci ocenili. „K návrhům kraje se brzy vyjádříme. Celý proces by se tak z části vyřešil. Je však potřeba, aby dopravci i odbory ve spolupráci s krajem řešili celou záležitost s vládou. Musíme přitom myslet i na řidiče, kteří jezdí mimo závazek veřejné služby,“ sdělil David Grund ze společnosti Tourbus.
Souhlasí s ním i František Zugar ze společnosti Bors: „Pozitivní je, že jde o prostředky, které teď můžeme zaměstnancům rozdělit. Další jednání je pro nás důležité proto, že tato nabídka je časově ohraničena na dobu dvou let,“ uvedl.

Že je třeba společně dál jednat s vládou, si myslí i Miroslav Kliment z autobusového dopravce BDS Plus. „Na dva roky jsme omezeni na Brněnsku a Boskovicku. V oblasti Jihovýchod je časový prostor delší, protože smlouvy obsahují mzdovou doložku. Dál musíme postupovat společně a přesvědčit vládu, aby přišla se systémovým řešením,“ řekl Kliment.

Návrhy Jihomoravského kraje kvitují i odboráři. „Dnešní jednání bylo velice konstruktivní. Vnímám pozitivně krok kraje, který poskytne peníze na výplaty řidičů. Jde ale o provizorní řešení. Mzdová otázka řidičů v budoucím období se musí dál intenzivně řešit ve spolupráci s krajem, zaměstnavateli i vládou. Vznesl jsem otázku, jestli za měsíc únor vyplatí mzdu podle nařízení vlády. Bylo tu jednoznačně deklarováno, že ano,“ uvedl Libor Weinstein.

Jihomoravský kraj bude v každém případě trvat na tom, aby uvolněných 100 milionů korun skutečně skončilo na výplatních páskách řidičů. Každý dopravce bude muset být schopen využití těchto finančních prostředků prokázat. V opačném případě by musel peníze vrátit do rozpočtu Jihomoravského kraje.
foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK