foto 1 foto 2
Olympijský festival Cena hejtmana za společenskou odpovědnost - do 31.1.2018 včetně Protikorupční portál Jihomoravského kraje Rozklikávací rozpočet Jihomoravského kraje Oficiální portál cestovního ruchu Cykloturistika Jižní Moravy Jednotný systém dopravních informací pro ČR Portál krizového řízení Hasičského záchranného sboru JMK Portál veřejné správy ČR Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje
 

OK Odbor kultury a památkové péče

Náhled
01.03.2017

1. Činnost odboru

Náhled
01.03.2017

2. Právní předpisy a metodika

Náhled
01.03.2017

3. Strategické dokumenty

Náhled
01.03.2017

4. Kontakty

Jmenný seznam pracovníků, telefonní čísla, e-mailové adresy. 

01.03.2017

5. Granty a dotace

11.01.2018

Registrace na seminář k dotačním programům v oblasti kultury a památkové péče 2018

Seminář k dotačním programům Podpora rozvoje v oblasti kultury a památkové péče v roce 2018, Muzejní noci a noci kostelů v Jihomoravském kraji v roce 2018 a Podpora památek místního významu v Jihomoravském kraji v roce 2018. 

05.12.2017

Registrace na seminář k finančnímu vyúčtování dotací

Registrace na seminář k finančnímu vyúčtování dotací z dotačních programů Podpora rozvoje v oblasti kultury a památkové péče v roce 2017, Muzejní noci a noci kostelů v Jihomoravském kraji v roce 2017 a Podpora památek místního významu v Jihomoravském kraji v roce 2017