Kraj vybral mediátora sporu mezi vedením a odbory Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje

Vedení kraje dnes v pondělí 27. února 2017 vybralo ze čtyř nabídek mediátora sporu mezi vedením ZZS JMK a odbory. K původnímu návrhu kraje přibyly minulý týden po schůzce hejtmana Bohumila Šimka se zástupci odborů ještě další tři návrhy odborářů.

„Všechny čtyři nabídky jsme prověřili a porovnali a jsem velmi rád, že nakonec došlo k jednomyslné dohodě s vedením záchranky i odbory na jedné osobě mediátora. V nejbližších dnech může začít samotná mediace, která by měla ukázat, jestli zásadním problémem v tomto sporu je špatná komunikace,“ řekl hejtman Bohumil Šimek. Základním kritériem pro výběr byly časové možnosti oslovených mediátorů a reference. Následovat bude stanovení plánu meditace. První schůzka zástupců jednotlivých stran s mediátorem by měla proběhnout na začátku příštího týdne.
Situaci ve Zdravotnické záchranné službě JMK začalo řešit nové vedení kraje bezprostředně po svém zvolení. Pro podrobnější seznámení s problémem se sešli zástupci kraje nejprve se širším vedením této příspěvkové organizace a poté také se širší základnou odborářů a nespokojených zaměstnanců ZZS JMK. Na těchto dvou schůzkách zaznívaly diametrálně rozdílné názory na jednotlivé problémy v organizaci ZZS JMK a také naprosto protichůdné argumenty. Vedení kraje dospělo k závěru, že největším problémem mezi vedením ZZS JMK a odboráři je špatný způsob komunikace. Proto byla oběma stranám navržena mediace jako legitimní nástroj řešení podobných problémů, který je v mnoha případech využíván i při řešení soudních sporů.