OP Přeshraniční spolupráce Slovenská republika - Česká republika 2007-2013

AKTUALITY:

Dne 11.6.2015 byl schválen Evropskou komisí Operační program INTERREG V-A Slovensko-Česká republika. Aktuální informace naleznete na webových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj zde nebo na stránkách programu.

 

Projekt Jihomoravského kraje "Podpora spolupráce JMK a TTSK v oblasti regionálního rozvoje při vytváření přeshraniční sítě přípravy projektů - RESPOS"

Jihomoravský kraj jako hlavní přeshraniční partner realizoval v rámci Operačního programu Přeshraniční spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 - 2013 (dále jen „OPPS SR - ČR 2007 - 2013“) projekt „Podpora spolupráce Jihomoravského kraje a Trnavského samosprávného kraje v oblasti regionálního rozvoje při vytváření přeshraniční sítě přípravy projektů – RESPOS“(dále jen „RESPOS“).

Cílem projektu bylo vytvoření stabilní přeshraniční kooperační sítě k posílení spolupráce mezi regiony, iniciování a formulování nových projektových záměrů. Jedním z dosažených výsledků je položení základů sítím v oblastech inovací a lázeňství jako platformy pro vznik projektů.

Projekt RESPOS je i v rámci své udržitelnosti otevřen všem potenciálním partnerům, kteří uvažují o přeshraniční spolupráci, připravují odpovídající projekt nebo hledají odpovídajícího přeshraničního partnera. Další informace na: horakova.zdenka@kr-jihomoravsky.cz nebo tel.č.: 541 651 228.

AKTUALITY:

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dovolujeme si Vás pozvat na seminář pro žadatele Fondu mikroprojektů – 16. výzva OPPS SR–ČR 2007–2013, který se koná dne 4. února 2014 od 10:00 hodin v Brně v zasedací místnosti č. 240, budova Krajského úřadu Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3/5. Pozvánka je k dispozici zde dokument (pdf, 166 kB).
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vyhlášena 16. výzva k předkládání žádostí o finanční příspěvek z Fondu mikroprojektů. Nejzazší termín pro předkládání žádostí je 14.2.2014 do 14:00 hod.
16. Výzva je ke stažení zde dokument (pdf, 282 kB), další informace k dispozici na www.regionbilekarpaty.cz
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Seminář pro žadatele Fondu mikroprojektů – 13., 14. výzva OPPS SR–ČR 2007–2013, který se koná dne 26. září 2013 od 10:00 hodin v Brně v zasedací místnosti č. 240, budova Krajského úřadu Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3/5. Pozvánka je k dispozici zde dokument (pdf, 166 kB).

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vyhlášena 13. a 14. výzva k předkládání žádostí o finanční příspěvek z Fondu mikroprojektů. Nejzazší termín pro předkládání žádostí je 21.10.2013 do 14:00 hod.

13. Výzva je ke stažení zde dokument (pdf, 272 kB)

14. Výzva je ke stažení zde dokument (pdf, 281 kB

další informace k dispozici na www.regionbilekarpaty.cz. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NABÍDKA PRACOVNÍ POZICE

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR jako Řídící orgán pro Program Přeshraniční spolupráce Slovenská republika - Česká republika 2007-2013 ve spolupráci s Národním orgánem, Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, vyhlašuje výzvu na předkládání životopisů uchazečů na uvolněné pracovní místo v rámci Společného technického sekretariátu. Bližší informace zde (doc, 50,5 kB) nebo na www.sk-cz.eu.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Dovolujeme si Vás pozvat na seminář pro žadatele Fondu mikroprojektů – 12. výzva OPPS SR–ČR 2007–2013, který se koná dne 26. června 2013 od 10:00 hodin v Brně v zasedací místnosti č. 7a, budova Krajského úřadu Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3/5. Pozvánka je k dispozici zde (pdf, 166 kB).

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vyhlášena 12. výzva k předkládání žádostí o finanční příspěvek z Fondu mikroprojektů. Nejzazší termín pro předkládání žádostí je 12.8.2013 do 14:00 hod. Výzva je ke stažení zde (pdf, 305 kB), další informace k dispozici na www.regionbilekarpaty.cz.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dovolujeme si Vás pozvat dne 13.3.2013 na Seminář pro žadatele o finanční příspěvek z Fondu mikroprojektů, který se koná u příležitosti vyhlášení 11. výzvy k předkládání žádostí o finanční příspěvek v prostorách Krajského úřadu Jihomoravského kraje v Brně, Žerotínovo nám. 3/5, v místnosti č. 037. Bližší informace s pozvánkou jsou k dispozici zde (pdf, 73 kB).

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vyhlášena 11. výzva k předkládání žádostí o finanční příspěvek z Fondu mikroprojektů. Nejzazší termín pro předkládání žádostí je 10.4.2013 do 14:00 hod. Výzva je ke stažení zde (pdf, 283kB), bližší informace na webu Regionu Bílé Karpaty.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15.1.2013 - ŠKOLENÍ PRO ŽADATELE K VYHLÁŠENÉ 4. VÝZVĚ PRO PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O FINANČNÍ PŘÍSPĚVEK V RÁMCI OPPS SR-ČR 2007-2013

Dne 15.1.2013 proběhl v prostorách Krajského úřadu Jihomoravského kraje seminář pro žadatele k vyhlášené 4. Výzvě pro předkládání žádostí o finanční příspěvek v rámci OPPS SR-ČR 2007-2013. Prezentace z tohoto semináře jsou ke stažení zde (zip, 1,64 MB).

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

7.12.2012 BYLA VYHLÁŠENA 4. VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O FINANČNÍ PŘÍSPĚVEK V RÁMCI OPPS SR-ČR 2007-2013
v souladu s OPPS SR-ČR 2007-2013 byla dne 7.12.2012 vyhlášena výzva na předkládání žádostí o finanční příspěvek.
Výzva bude ukončena dne 8.2.2013. Informace o podmínkách této výzvy najdete zde (pdf, 174 kB) a na oficiálních webových stránkách Programu.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dovolujeme si Vás pozvat dne 12.12.2012 na Seminář pro žadatele o finanční příspěvek z Fondu mikroprojektů, který se koná u příležitosti vyhlášení 10. výzvy k předkládání žádostí o finanční příspěvek v prostorách Krajského úřadu Jihomoravského kraje v Brně, Žerotínovo nám. 3/5, v místnosti č. 037. Bližší informace s pozvánkou jsou k dispozici zde (pdf, 167 kB).

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vyhlášena 10. výzva k předkládání žádostí o finanční příspěvek z Fondu mikroprojektů. Nejzazší termín pro předkládání žádostí je 31.1.2013 do 14:00 hod. Výzva je ke stažení zde (pdf, 283kB), bližší informace na webu Regionu Bílé Karpaty.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vyhlášena 9. výzva k předkládání žádostí o finanční příspěvek z Fondu mikroprojektů. Nejzazší termín pro předkládání žádostí je 16.11.2012 do 14:00 hod. Bližší informace na webu Regionu Bílé Karpaty.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dovolujeme si Vás pozvat dne 3.10.2012 na Seminář Fondu mikroprojektů, který se koná u příležitosti vyhlášení 9. výzvy k předkládání žádostí o finanční příspěvek v prostorách Krajského úřadu Jihomoravského kraje v Brně, Žerotínovo nám. 3/5, v místnosti č. 037. Bližší informace s pozvánkou jsou k dispozici zde (pdf, 167 kB).

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aktuální informace k Fondu mikroprojektů jsou nově k dispozici také na webu Regionu Bílé Karpaty

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jedním z dosažených výsledků projektu RESPOS je položení základů sítím v oblastech inovací a lázeňství jako platformy pro vznik projektů. Dne 20.12.2011 se v Lázních Lednice uskutečnilo pracovní zasedání přeshraniční sítě „Lázeňství“, jehož hlavním cílem bylo navázat na předchozí společná pracovní jednání, která se postupně konala v jednotlivých lázních v JMK a TTSK za účasti klíčových aktérů v oblasti lázeňství z obou krajů.

• Článek „Lázeňství“ ( pdf, 169 kB)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

22.11.2011 SEMINÁŘ FOND MIKROPROJEKTŮ OPPS SR-ČR 2007 - 2013

Pozvánka ke stažení zde (pdf, 71kB)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Na konci roku 2011 projekt RESPOS končí, ale již v současné době jsou rozjednány další aktivity, které by měly vést k udržení a rozvíjení výsledků získaných projektem.

Článek se shrnutím aktivit ( pdf, 408 kB)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 V rámci projektu RESPOS se dne 27.10.2011 uskutečnila "Závěrečná konference" v hotelu Empire v Trnavě ve vazbě na jeho ukončení k 31.12.2011, které se zúčastnilo cca 40 osob z obou krajů. Hlavním cílem konference bylo vyhodnocení plnění aktivit projektu ze strany obou partnerů.

Článek o závěrečné konferenci (pdf, 275 kB)

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V souvislosti s vyhlášením 5. výzvy na předkládání žádostí o finanční příspěvek z FMP pořádal Jihomoravský kraj v rámci projektu RESPOS a ve spolupráci s Regionem Bílé Karpaty informační seminář pro potenciální žadatele, který se konal dne 19. července 2011 v budově Krajského úřadu Jihomoravského kraje. Po skončení tohoto semináře následovala burza projektových partnerů. Pozvánka na seminář, program a přihláška na burzu jsou k dispozici zde. (zip. ,958 kB)

• Článek z FMP (pdf, 167 kB)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

9.6.2011 BYLA VYHLÁŠENA VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O FINANČNÍ PŘÍSPĚVEK Z FONDU MIKROPROJEKTŮ

V souladu s OPPS SR-ČR 2007-2013 byla dne 9.6.2011 vyhlášena 5. výzva na předkládání žádostí o finanční příspěvek v oblasti podpory 1.6 Fond mikroprojektů. Výzva je tematicky zaměřena na rozvoj drobné přeshraniční infrastruktury cestovního ruchu a ostatní infrastruktury.

Výzva bude ukončena dne 9.9.2011 ve 14:00 hodin. Informace o podmínkách této výzvy najdete zde (pdf, 278 kB).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.7.2011 BYLA VYHLÁŠENA VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O FINANČNÍ PŘÍSPĚVEK V RÁMCI OPPS SR-ČR 2007-2013
v souladu s OPPS SR-ČR 2007-2013 byla dne 1.7.2011 vyhlášena výzva na předkládání žádostí o finanční příspěvek.
Výzva bude ukončena dne 31.10.2011 ve 14:00 hodin. Informace o podmínkách této výzvy najdete zde (pdf, 153 kB).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

22.6.2010 ŠKOLENÍ PRO ŽADATELE - FOND MIKROPROJEKTŮ

Dne 22.6.2010 uspořádal Jihomoravský kraj ve spolupráci s Regionální rozvojovou agenturou východní Moravy informační seminář pro žadatele o dotace z Fondu mikroprojektů. K dispozici ke stažení jsou prezentace (zip, 1,52 MB) z tohoto semináře.  Další informace o Fondu mikroprojektů jsou k dispozici na webových stránkách administrátora Fondu.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

17.5.2010 BYLA VYHLÁŠENA VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTI O FINANČNÍ PŘÍSPĚVEK Z FONDU MIKROPROJEKTŮ

 V souladu s OPPS SR-ČR 2007-2013 byla dne 17.5.2010 vyhlášena 3. výzva na předkládání žádostí o finanční příspěvek v oblasti podpory 1.6 Fond mikroprojektů.

 Výzva bude ukončena dne 11.8.2010 ve 14:00 hodin. Informace o podmínkách této výzvy najdete zde (pdf, 482 kB).

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 INFORMACE O PROJEKTECH PŘIJATÝCH V RÁMCI II. VÝZVY

 V souladu Informace o struktuře a objemu přijatých žádostí o finanční příspěvěk včetně stavu impementace programu (ke dni 10.3.2010)  jsou k dispozici v přehledné prezentaci (ppt, 1MB).

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5.2.2010 BYLA VYHLÁŠENA VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTI O FINANČNÍ PŘÍSPĚVEK Z FONDU MIKROPROJEKTŮ

 V souladu s OPPS SR-ČR 2007-2013 byla dne 5.2.2010 vyhlášena 2. výzva na předkládání žádostí o finanční příspěvek v oblasti podpory 1.6 Fond mikroprojektů. Výzva bude ukončena dne 24.3.2010 ve 14:00 hodin. Informace o podmínkách této výzvy najdete zde

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5.11.2009 VYHLÁŠENÍ 3. KOLA VÝZVY OPPS SR-ČR 2007-2013

Dne 5.11.2009 bylo vyhlášeno 3. kolo výzvy na předkládání žádostí o finanční příspěvek v rámci OPPS SR-ČR 2007-2013,  termín ukončení je 5.2.2010. Text výzvy včetně všech nezbytných programových dokumentů je k dispozici  na oficiálních stránkách programu.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

17.9.2009 ŠKOLENÍ PRO ŽADATELE - FOND MIKROPROJEKTŮ

Dne 17.9.2009 uspořádala Regionální rozvojová agentura východní Moravy v součinnosti s Jihomoravským krajem informační seminář pro žadatele, který se konal v prostorách Krajského úřadu Jihomoravského kraje. K dispozici ke stažení je pozvánka (pdf, 136 kB) a materiály (zip, 6,33 MB) z tohoto semináře, další informace o Fondu mikroprojektů jsou na webových stránkách administrátora Fondu.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16.9.2009 WORKSHOP - KULATÝ STŮL  "Opatření proti hospodářské krizi a jejich dopady do regionů"

Dne 16.9.2009 od 10:00 do 12:00 hodin se uskutečnil workshop - kulatý stůl "Opatření proti hospodářské krizi a jejich dopady do regionů" , který pořádal Jihomoravský kraj v souvislosti s realizací projektu RESPOS (viz výše). Ke stažení je k dispozici program jednání (pdf, 480 kB) a prezentace (zip, 4,41 MB) z tohoto workshopu .

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9.9.2009 KONFERENCE PRO POTENCIÁLNÍ ŽADATELE

Dne 9.9.2009 se v sále Evropa Masarykova muzea v Hodoníně v rámci projektu RESPOS (viz výše) uskutečnila Konference pro potenciální žadatele z Jihomoravského a Trnavského samosprávného kraje.  Z této konference je k dispozici ke stažení program (pdf, 341 kB) a některé prezentace (zip, 3,16 MB), z technických důvodů jsou však prezentace zástupkyň RRA Skalica a Masarykova muzea v Hodoníně k dispozici pouze na vyžádání na KrÚ JMK (Kontakt: Ing. arch. Šárka Paulíková, e-mail: paulikova.sarka@kr-jihomoravsky.cz, tel.: 541 651 347)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

27.8.2009 ŠKOLENÍ PRO ŽADATELE - FOND MIKROPROJEKTŮ

Dne 27.8.2009 uspořádala Regionální rozvojová agentura východní Moravy v součinnosti s Jihomoravským krajem informační seminář pro žadatele, který se konal v prostorách Krajského úřadu Jihomoravského kraje. K dispozici ke stažení je pozvánka (pdf, 137 kB) a materiály (zip, 6,33 MB) z tohoto semináře,  další informace o Fondu mikroprojektů jsou na webových stránkách administrátora Fondu.

Informace o struktuře a objemu přijatých žádostí o finanční příspěvek v rámci II. výzvy v podobě grafů včetně aktuálního stavu implementace Programu ke dni 10.3.2010 jsou k dispozici v přehledné prezentaci (ppt, 1MB).

Cíl 3 - Evropská územní spolupráce

V programovém období 2007-2013 se Iniciativa ES Interreg stala samostatným Cílem strukturálních fondů. Jednalo se o Cíl 3, nazvaný Evropská územní spolupráce (European Territorial Cooperation). V rámci Cíle 3 byly realizovány programy pro přeshraniční, nadnárodní a meziregionální spolupráci, tedy pokračování Iniciativ ES Interreg IIIA, Interreg IIIB a Interreg IIIC.

V České republice bylo 5 samostatných operačních programů pro přeshraniční spolupráci podle jednotlivých hranic (s Rakouskem, Slovenskem, Polskem, Saskem a Bavorskem).

 

V rámci OPPS SR-ČR 2007-2013 bylo vymezeno dotační území třemi kraji na české (Jihomoravským, Moravskoslezským a Zlínským) i na slovenské straně (Trnavským, Trenčínským a Žilinským).

Programové dokumenty OPPS SR-ČR 2007-2013, včetně Programového manuálu a Příručky pro žadatele jsou k dispozici současně s ostatními aktuálními informacemi na www.sk-cz.eu.

FOND MIKROPROJEKTŮ: Harmonogram výzev v rámci oblasti podpory 1.6 Fond  mikroprojektů najdete zdeBližší informace a programové dokumenty jsou k dispozici na stránkách administrátora fondu Regionu Bílé Karpaty.

Vzhledem k častým dotazům žadatelů uvádíme odkaz na aktuální měsíční kurz EUR/CZK, kterým se  přepočítávaly výdaje (do Žádosti o platbu).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktní osoby:

 

Mgr. Monika Knettigová
tel.: +420 541 651 306

e-mail: knettigova.monika@kr-jihomoravsky.cz


Jihomoravský kraj
Odbor regionálního rozvoje
oddělení evropských dotací
Žerotínovo nám. 3
601 82 Brno


 

 

 

Ing. Zdeňka Horáková
tel.: +420 541 651 228

e-mail: horakova.zdenka@kr-jihomoravsky.cz


Jihomoravský kraj
Odbor regionálního rozvoje
oddělení evropských dotací
Žerotínovo nám. 3
601 82 Brno