Areál staré nemocnice ve Znojmě bude mít nového majitele za 46,7 milionu korun

Areál tzv. staré nemocnice ve Znojmě bude mít nového majitele. Zastupitelstvo Jihomoravského kraje na svém zasedání ve čtvrtek 23. února 2017 schválilo budoucí prodej tohoto areálu z vlastnictví kraje do vlastnictví společnosti UNIQUE VISION s.r.o. za dohodnutou kupní cenu 46 666 667 korun.

V prosinci loňského roku Rada Jihomoravského kraje vybrala tuto společnost, která v rámci nabídkového řízení podala nejvyšší nabídku. Celkem byly doručeny tři nabídky a jediným kritériem výběru byla výše nabídnuté kupní ceny. Uvedené nemovitosti jsou v současné době svěřeny příspěvkové organizaci kraje – Nemocnici Znojmo. Vzhledem ke skutečnosti, že tato příspěvková organizace nyní nedisponuje dostatečnou kapacitou prostor, aby bylo možné všechny provozy působící v areálu staré nemocnice přemístit do areálu nové nemocnice, zůstane část prostor v areálu tzv. staré nemocnice obsazena a kupující uzavře k datu podpisu kupní smlouvy smlouvu o nájmu s Nemocnicí Znojmo jako nájemcem. Léčebna dlouhodobě nemocných v areálu není předmětem prodeje a zůstává ve vlastnictví Jihomoravského kraje.

„Nový majitel chce areál zrekonstruovat a revitalizovat. V části budovy chtějí zřídit domov pro seniory, v části vybudovat byty a část pronajímat. Celkově chtějí areál otevřít veřejnosti, což vítá i znojemská radnice. Vedení kraje kvituje to, že tato budova, kterou se dlouhodobě nedařilo prodat má nového majitele, který se o ni bude řádně starat,“ řekla náměstkyně hejtmana Taťána Malá.

Areál tzv. staré nemocnice se nachází v okrajové historické části města Znojma a je vymezen ulicemi Vídeňská, Dyjská a Na Kolbišti a je začleněn do památkově chráněného území. Areál nemocnice je přístupný hlavním vjezdem z ulice Vídeňská. Celková výměra pozemků v areálu určených k prodeji činí 29 447 m2. Záměr prodeje areálu tzv. staré nemocnice byl poprvé schválen Radou Jihomoravského kraje dne 29. listopadu 2012. Celkem byl záměr prodeje schválen a zveřejněn na úřední desce devětkrát.