Zasedali zastupitelé Jihomoravského kraje

Ke svému 4. zasedání se dnes (23. února 2017) sešlo v Brně Zastupitelstvo Jihomoravského kraje. Na programu mělo například projednání dotací vodním záchranářům, řešilo též prodej areálu staré nemocnice ve Znojmě nebo finanční prostředky pro autobusové dopravce.