Informace č.j.: JMK 148351/2007

Jihomoravský kraj
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno
 
 
 
 
            Čj.:                                                SpZn.:                                          Vyřizuje/linka                                 Brno
JMK 148351/2007                        S-JMK 148351/2007 OKP                         Krásná/541651233                        26. 11. 2007
 
 
„Jednání hejtmanů 18.6. – korespondence ke kapitole územního plánování - II“
– poskytnutí informace
 
 
Vážení,
 
            dne 12. 11. 2007 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručena Vaše žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“)
s názvem „Žádost o informace dle zákona 106/99 – jednání hejtmanů 18.6. – korespondence ke kapitole územního plánování - II “ (dále jen „Žádost“).
 
            V Žádosti uvádíte:
dne 18. 6. 2007 se v Mikulově 4 hejtmani a je zde ‚uvedeno a podepsali‘ dohodu
o spolupráci mezi spolkovou zemí Dolní Rakousko a kraji Jihomoravský, Jihočeský
a Vysočina. Tato dohoda ‚obahuje‘ kapitolu 7 – Územní plánování ...
Požadujeme
a) předat kopii veškeré korespondence s Rakouskem ve věci této dohody, a to v tomto dotazu specificky pouze ve věci kapitoly 7, a to za období od 1.1.2007,
b) předat kopii veškeré korespondence s krajem Vysočina ve věci této dohody, a to v tomto dotazu specificky pouze ve věci kapitoly 7, a to za období od 1.1.2007,
Korespondencí se rozumí veškerá korespondence přijatá i odeslaná, písemná, faxová
i emailová, zápisy/záznamy z jednání a dokumenty předané osobně.
Tato korespondence proběhla, neboť ve dokumentu jsou uvedeny např. adresy osob zodpovědných za tuto problematiku.
Upozorňujeme, že emailová korespondence zaměstnance KrÚ JMK je úřední korespondencí a musí být archivována a na základě žádosti o informace vydána.
 
           V souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. Vám sdělujeme, že povinný subjekt nemá žádné Vámi požadované informace ve smyslu ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
 
 
 
S pozdravem
 
 
 
                                                                                     Mgr. Martin Mikš, v.r.
                                                                      vedoucí odboru kontrolního a právního
 
 
 
IČ                      DIČ                        Telefon                Fax                        E-mail                                                          Internet
70888337         CZ70888337          541651233           5416511289           krasna.pavlina@kr-jihomoravsky.cz           www.kr-jihomoravsky.cz