Dopravu je třeba řešit komplexně včetně zvýšení mezd řidičů autobusů

Nejen o zvýšení mezd řidičů veřejné autobusové dopravy jednala 20. února 2017 Rada Asociace krajů ČR s vládou. Shoda panuje v tom, že je třeba mzdy zvýšit, dopravci související výdaje na základě lednových výplat vyčíslili na cca 800 milionů korun.

Protože jde o vládní nařízení, stát by měl garantovat, že ho kraje realizují správně a také se podílet na financování. Jinak by krajům chyběly peníze na další veřejné služby. Možným řešením, které by krajům kompenzovalo výdaje související se zvýšením mezd řidičů, je posílit finance na opravu silnic II. a III. tříd. Doprava by se tak řešila komplexně jako systém, jehož součástí jsou i mzdy řidičů autobusů.

„Vláda má příští týden – na základě našich podnětů - projednat uvolnění 1,5 miliardy korun z vládní rozpočtové rezervy na opravu krajských komunikací. Celkem by tak na danou oblast šly čtyři miliardy korun,“ říká předsedkyně Rady Asociace krajů ČR a hejtmanka Karlovarského kraje Jana Vildumetzová a dodává: „Ve financování dopravy by se měl rovněž nastavit systém nezávislý na volebním období. Kraje totiž potřebují předem vědět, s jakými penězi na krajské komunikace mohou počítat tak, aby mohly výstavbu i rekonstrukce plánovat. Podobně potřebují vědět, co stát zamýšlí v oblasti mezd.“

Kraje sice velmi dobře hospodaří, k plnění úkolů a povinností, které jim vláda ukládá, jim však často chybí pravomoci, metodika i peníze. Tak to bylo i se zvýšením mezd řidičů veřejné autobusové dopravy. Řešení se hledají ex post, čemuž se dalo předejít intenzivní komunikací hned poté, co se myšlenka zvýšit mzdy řidičů autobusů objevila.

Ministerstvo pro místní rozvoj nyní analyzuje smlouvy, které mají kraje uzavřené s dopravci. A navrhuje, jak by měly v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek vypadat dodatky. Ministerstvo práce a sociálních věcí přislíbilo, že se kontroly Státního úřadu inspekce práce letos zaměří právě na dopravce – zda plní nařízení vlády. Zvýšení mezd by si rovněž měli ohlídat odbory a samotní řidiči. Kraje totiž nemají nástroje na to, aby kontrolovaly, že vyšší mzdy řidiči skutečně dostanou, smlouvy mají uzavřené s dopravci. Většina krajů už má zvýšení mezd řidičů vyřešené. Tam, kde se tak dosud nestalo (zpravidla kvůli komplikované situaci se smlouvami), se danou věcí bude zabývat nejbližší zastupitelstvo.

Kraje dělají vše proto, aby řidiči autobusů vyšší mzdy skutečně dostali, postupovalo se v souladu se zákonem a peníze, které dopravcům poukážou, neznamenaly zásadní výpadek v krajských rozpočtech, tedy bylo dost peněz pro rozvoj území. Na základě těchto zkušeností se dá čekat, že se hodně krajů bude zamýšlet nad založením vlastních dopravních podniků. Aby měly možnost co nejlépe ohlídat účelnost, efektivnost a hospodárnost nakládání s veřejnými prostředky. Včetně konkurenceschopnosti mezd zaměstnanců jako nástroje, jak si šikovné lidi udržet.

Rada Asociace krajů ČR s vládou jednala i o zvýšení mezd pracovníků ve zdravotnických zařízeních, která kraje zřizují. Zde by mělo jít o desetiprocentní nárůst, platy sester by se měly zvýšit o 2 000 Kč. Danou věci chce letos kabinet Bohuslava Sobotky vyřešit vypsáním speciálního dotačního programu, v kterém bude 400 milionů korun. A od roku 2018 by mělo dojít ke změně úhradové vyhlášky. Projednala se i letecká záchranná služba nebo evropské dotace. Rada Asociace krajů ČR také vládu požádala o to, aby její připomínky k legislativě brala více na zřetel. Jsou totiž z celého území a přinášejí praktické zkušenosti samospráv, které jsou blíže k lidem.

Šlo o osmé jednání současné vlády s vedením Asociace krajů během tří let. Představeno na něm bylo pět staronových hejtmanek a hejtmanů, osm nových a primátorka hlavního města Prahy. Další pracovní setkání krajského vedení s ministry by se mělo uskutečnit ještě letos.

 


foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK