Krajský úřad Jihomoravského kraje obhájil udělení prestižního certifikátu „Přátelské místo“

Certifikát převzala z rukou patronky projektu herečky Taťjany Medvecké 15. února 2017 ředitelka Krajského úřadu Jihomoravského kraje Věra Vojáčková.

Cílem projektu Přátelské místo je vytvořit národní síť certifikovaných poskytovatelů služeb, u kterých bude mít klient s nejrůznějšími typy omezení garanci profesionálního přístupu a dostupnosti služeb. V certifikovaném zařízení může klient očekávat částečně nebo zcela bezbariérové prostředí a schopnost řešit i nestandardní potřeby a situace bezpečně a s maximálním důrazem na potřeby klienta.

V souladu s těmito pravidly se Krajský úřad rok od roku snaží provoz budov a kvalitu služeb zlepšovat. Nejvýraznějším opatřením roku 2016 bylo zprovoznění nového výtahu, který poprvé propojil všechna patra budovy na Žerotínově náměstí 1. Velkou oblibu získal také praktický kurz poskytování první pomoci a neodkladné resuscitace pod vedením profesionálů ze Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje, kterého se každý rok účastní až 120 zaměstnanců.
Věříme, že informovanost má zpětně příznivý vliv na vzájemná setkávání v běžném životě, proto podporujeme i různé formy vzdělávání. Jaké potřeby má nevidomý klient, jak funguje svět vodicích psů? I to jsou otázky, na které úředníci dostali odpověď v rámci několika besed, které Krajský úřad uspořádal ve spolupráci s organizací VODICÍ PES, z. s.

Krajský úřad Jihomoravského kraje splnil kritéria certifikace již v roce 2011. Právo užívání značky Přátelské místo má pětiletou platnost. Nový certifikát tak užívání prodlužuje do 31. 12. 2021.
Seznam všech Přátelských míst najdete na adrese http://www.pratelskamista.cz/seznam-pratelskych-mist.