Kraj inicioval schůzku k aktuální situaci v regionálním zdravotnictví

Především k problematice umísťování pacientů v režimu Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje a fungování sítě chirurgických pracovišť se v pondělí 20. února 2017 v prostorách krajského úřadu sešli k jednání zástupci brněnských nemocnic, největších zdravotních pojišťoven, města Brna a Jihomoravského kraje.

Po téměř dvouhodinovém jednání se přítomní shodli na konkrétních krocích, které povedou ke stabilizaci současné situace. „I přes problémy s nedostatkem nelékařského zdravotnického personálu zůstane zachována stávající síť chirurgických pracovišť v Brně, a to včetně chirurgického pracoviště Fakultní nemocnice U sv. Anny. Vedení Úrazové nemocnice vyjádřilo snahu nesnižovat stávající objem zdravotní péče a Nemocnice Milosrdných bratří je připravena navýšit počty plánovaných operací. Zástupci zdravotních pojišťoven potvrdili připravenost uhradit zdravotní péči v zařízeních, kde bude péče poskytnuta. Jihomoravský kraj provede analýzu kapacit ve svých zdravotnických zařízeních s cílem odlehčit těm brněnským i v tomto oboru zdravotní péče,“ uvedl stěžejní závěry z jednání radní Igor Chlup.

Jak dodal, další jednání k této problematice se uskuteční přibližně za měsíc, kdy budou k dispozici data analyzující aktuální stav. „Naším snahou je společná diskuse nad sítí poskytovatelů zdravotní péče v našem regionu bez ohledu na to, kdo je jejich zřizovatelem. Cílem je kvalitní, dostupná a efektivní péče pro všechny obyvatele Jihomoravského kraje bez ohledu na zřizovatele,“ uvedl radní Chlup.