Jihomoravské regionální centrum na podporu integrace cizinců funguje již 8 let

Jihomoravské regionální centrum na podporu integrace cizinců patří mezi hlavní aktéry integrace v Jihomoravském kraji. S ohledem na efektivnost implementace integrační politiky na regionální úrovni zajišťuje fungování a spolupodílí se na financování chodu Centra Jihomoravský kraj z vlastního rozpočtu.

Nejobjemnější činností Centra je výuka českého jazyka, která je poskytována zdarma, stejně jako všechny ostatní nabízené služby. Výuka jazyka probíhá v mnoha podobách. Centrum nabízí tříměsíční kurzy rozdělné do šesti jazykových úrovní. Dále dvouměsíční konverzační kurzy zaměřené na poznávání české historie, současnosti, kultury, společnosti, myšlení a emocionality. Centrum nabízí také e-learningové kurzy, kde se rozvíjí zejména psaní, a studenti si čtením a poslechem osvojují slovní zásobu z různých oblastí lidské činnosti. Tyto tři hlavní kurzy jsou doplněné ještě o výuku dětí, nízkoprahové kurzy a aktivity volnočasového charakteru spojené s češtinou, jako jsou Běhání s češtinou pro cizince nebo komentované projekce českých filmů.

Zcela zásadní je pro klienty zdarma poskytované právní poradenství. Klienti zde mohou využít právníky hovořící česky, rusky i anglicky. Klienti zde řeší problémy s celou agendou svého pobytu v ČR, právníci jim poradí jak postupovat v jejich konkrétní situaci, případně jim pomohou se zpracováním právních dokumentů. Neméně podstatné je sociální a pracovní poradenství. Klienti mohou využít sociální pracovníky hovořící česky, rusky, anglicky. Klienti se díky této službě lépe zorientují v oblastech služeb, jako jsou školy, školky, lékaři, pojišťovny a také v institucích zejména na úřadech práce a sociálních odborech. Získají také přehled o tom, jak funguje pracovní trh v ČR a naučí se, jak se na něm pohybovat. Mohou také požádat o tlumočení a doprovod na jakýkoliv úřad nebo instituci. Služby Centra jsou určeny cizincům ze třetích zemí, tedy mimo EU. Klienti Centra jsou to lidé z celého světa. Od Kanady, USA, Mexika, Bolivie, Peru přes Nigerii, Burkina Faso, Ghanu, Egypt až po Gruzii, Čínu, Japonsko, Filipíny a Austrálii a samozřejmě desítky dalších (celkem více než 100 zemí).

Centrum je pak dále financováno z Azylového migračního a integračního fondu. Centrum funguje na bázi partnerské spolupráce a síťování regionálních aktérů integrace, kteří participují na poskytování služeb Centra. Takto nastavený formát umožňuje pružně reagovat na aktuální poptávku ze strany cizinců. V roce 2016 participovali na poskytování služeb Centra tito partneři: Statutární město Brno, Diecézní charita Brno, Organizace pro pomoc uprchlíkům, Armáda spásy, Základní škola a mateřská škola, Brno, Staňkova 14, Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání, Komixxx projekt z.s. a Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy, p.o. (Centrum vzdělávání všem).

Centrum úzce spolupracuje se dvěma interkulturními pracovníky, kteří se zaměřují na mongolskou a vietnamskou komunitu. Jejich činnost má výrazný dopad především na zvýšení zájmu vietnamské komunity o nabízené služby Centra, což dokazuje fakt, že jsou od roku 2016 realizované kurzy českého jazyka pro vietnamské klienty a v roce 2017 jsou plánované kurzy českého jazyka i pro mongolskou komunitu. Obě tyto pracovnice mohou zajistit tlumočení zdarma pro klienty Centra.

Vyhledávanou službou jsou také přednášky ve formě „Sociokurzů“. Odborníci z celé řady oblastí do Centra chodí přednášet a informovat klienty o tématech, jako jsou různé statusy pobytu, jak funguje EET, co je zdravotní pojištění a jak funguje, jak fungují důchody v ČR a mnoho dalších. Podobnou odezvu mají u klientů také PC kurzy a kurzy internetového marketingu.
Partneři projektu realizují v rámci aktivit Centra „komunitní aktivity“. Lipka š. z. organizuje například příměstské tábory a tvořivé a vzdělávací worshopy pro dospělé i děti; klientka z Indie vede kurzy jógy; v prostorách komunitní místnosti, která je součásti Centra, se setkávají matky s dětmi, jak z ciziny, tak z Česka.

Všechny jmenované aktivity jsou pro klienty poskytovány zdarma a probíhají v prostorách Centra v centru Brna na Mezírce 1, ale také v prostorách výše uvedených partnerských organizací. Výuka českého jazyka probíhá také dle poptávky v dalších městech regionu (Znojmo, Blansko, Břeclav, Hodonín), nebo na SOŠ Bosonohy.