Jihomoravská delegace se v rakouské metropoli setkala s představiteli Školského spolku Komenský

Hejtman Bohumil Šimek ve středu 15. února 2017 navštívil Školský spolek Komenský ve Vídni. Předal zde představitelům spolku, jehož cílem je podpora a rozvoj výuky českého jazyka na úrovni mateřské, základní i střední školy, dar v podobě 50 knih. Prohlédl si také zázemí škol a zapsal se do knihy hostů školy. Jihomoravský kraj dlouhodobě spolupracuje se Školským spolkem Komenský, naposledy mu v roce 2015 daroval 1 000 000 korun.

V současné době navštěvuje v rámci Školského spolku Komenský 105 dětí mateřskou školu v 5 třídách, 149 žáků školu základní, v druhém stupni základní školy studuje 111 žáků a reálné gymnázium 80 studentů rozčleněných do čtyř tříd.

Historie českého školství ve Vídni sahá až do roku 1872, kdy byl tento spolek založen z důvodu rostoucího počtu českých obyvatel v rakouském hlavní městě. Původně spolek sídlil v budově na ulici Schützengasse 31, později se přestěhoval na Sebastianplatzu 3. Od roku 2006 probíhá výuka opět v obou budovách.

foto JMK