Prezentace znaleckého posudku „Těžba a úprava štěrkopísku v Uherském Ostrohu 2“

Na Obecním úřadu v Moravském Písku proběhlo v úterý 14. února 2017 setkání zástupců Jihomoravského kraje se starosty dotčených obcí povolovaného záměru – stanovení dobývacího prostoru Uherský Ostroh na výhradním ložisku štěrkopísku Moravský Písek a následné těžby a úpravy štěrkopísku v Uherském Ostrohu.

Předmětem tohoto setkání byla odborná prezentace závěrů znaleckého posudku s názvem: „Těžba a úprava štěrkopísku v Uherském Ostrohu 2“, k.ú. Uherský Ostroh a její případné ovlivnění jímacího území Bzenec, zpracovaném odbornou společností GEOtest, jejíž zástupci se setkání rovněž zúčastnili.

Tento znalecký posudek byl zpracován na základě usnesení Rady Jihomoravské kraje, aby bylo možné získat odborný podkladový materiál pro správní řízení vedená Obvodním báňským úřadem pro území krajů Jihomoravského a Zlínského, ve výše uvedené věci. Jihomoravský kraj jako účastník správního řízení na základě tohoto podkladu může tak účinně hájit zájmy a práva svých obyvatel – konkrétně chránit významný vodní zdroj v jímacím území Bzenec I a Bzenec III.

Odborný znalecký posudek jednoznačně a nezpochybnitelně uvádí, že existuje reálné riziko ovlivnění s kvantitativními a kvalitativními dopady na jímací území Bzenec I a Bzenec III.