BLÍŽÍ SE UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK DO JUBILEJNÍHO X. ROČNÍKU "NEJLÉPE OPRAVENÁ KULTURNÍ PAMÁTKA JIHOMORAVSKÉHO KRAJE V ROCE 2016“

Rada Jihomoravského kraje vyhlásila 26. ledna 2017 další ročník soutěže „Nejlépe opravená kulturní památka Jihomoravského kraje v roce 2016“. Uzávěrka přihlášek do soutěže o ceny v celkové hodnotě až 430 000 Kč je už tuto neděli 19. února 2017.

„Tentokrát jde o desátý jubilejní ročník soutěže, jejímž smyslem zůstává motivace vlastníků kulturních památek k jejich příkladné obnově a také představení jihomoravských památek veřejnosti,“ uvedl radní Ing. Tomáš Soukal. „Již tradičně se soutěží ve třech kategoriích. První jsou velké stavby - hrady, zámky, kostely, kláštery, fary, tvrze či hospodářské dvory. Druhou pak díla výtvarného umění (obrazy, sochy, nástěnné malby…), při jejichž obnově se uplatňuje metoda restaurování. Třetí kategorii tvoří drobné stavby. Novou tradicí se stalo udílení zvláštních cen komisí soutěže, o nichž se ani letos nebude hlasovat formou SMS a komise soutěže si vyhrazuje právo tyto ceny neudělit. Cena ve výši 25 tisíc korun může tedy letos opět směřovat k vlastníku kulturní památky, která tuto komisi v letošním ročníku zaujme kvalitou oprav, mimořádnou historií či zvláštním přístupem vlastníka. Jubilejní ročník však bude slavnostní a přinese novinky a více ocenění do soutěže – především se bude vyznačovat rozšířením druhé zvláštní ceny ve výši 25 tisíc korun o spojení s titulem Rytíř péče o památky Jihomoravského kraje a cenu bude možno udělit až třem osobnostem Jihomoravského kraje, které vykazují hluboký a trvalý zájem, vytrvalost a obětavost ve vztahu k péči o památky. Nemusí se jednat o účastníky této soutěže a může jít o fyzické či právnické osoby včetně územních samosprávných celků. “
Při ocenění v 1. kategorii se ani letos nic nemění, Jihomoravský kraj ocení první dvě místa částkami
150 000 a 50 000 Kč, ve 2. a 3. kategorii obdrží vítězové vždy částku 50 000 Kč, poprvé ale budou oceněna i místa druhá částkami dvacet a deset tisíc při získání 300, resp. 100 hlasů. Další podrobnosti jsou na http://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=329727&TypeID=2 .

Příznivci soutěže vědí, že do soutěže mohou být navrženy kulturní památky (i dílčí části) opravené v roce 2016. Návrhy může podávat kterýkoliv občan, odborná veřejnost či představitelé obcí, na jejichž území se památky nacházejí. Účastníkem soutěže se stane vlastník navrženého objektu.
Písemný návrh zašlete na Jihomoravský kraj, odbor regionálního rozvoje, Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno, nebo emailovou zprávou na adresu kynclova.petra@kr-jihomoravsky.cz .

Uzávěrka přihlášek do soutěže o ceny v celkové hodnotě až 430 000 Kč je již velmi brzy, a proto nezapomeňte památku, která si získala Vaše sympatie, určitě přihlásit.