Informace č.j.: JMK 148365/2007

Jihomoravský kraj
Krajský úřad Jihomoravského kraje 
Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno
 
 
 
 
 
 
 
                 Čj.:                                        SpZn.:                                         Vyřizuje/linka                           Brno
JMK     148365/2007             S-JMK 148365/2007 OKP            Mgr. Klusáčková/541651234                 22.11.2007                                 
 
 
 
E-mailová korespondence ing. Procházkové s MD - poskytnutí informace
 
 
Vážení,
 
 
            dne 12.11.2007 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručena Vaše žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 106/1999 Sb.), s názvem „Žádost o informaci dle zákona 106/99 – emailová korespondence ing. Procházkové s MD“ (dále jen „Žádost“).
 
 
Dle Žádosti: „ve sdělení č.j. 379/2007-910-IPK/2 z 7.května 2007 se náměstek ministra dopravy pan Hodač odvolává na email radní procházkové z JMK a uvádí, že o odpovědi rakouského ministra ji bude informovat odbor infrastruktury. Požadujeme
1) předat kopii emailové korespondence radní Procházkové z JMK, na kterou je odkazováno ve sdělení ‚ve sdělení‘ čj. 379/2007-910-IPK/2 z 7.května 2007
2) předat kopii veškeré další emailové korespondence ing. Procházkové s MD, a to za období od 1.1.2007.
Korespondencí se rozumí korespondence ‚přijatá‘ odeslaná ing. Procházkovou na MD i přijatá ing. Procházkovou z MD.“
 
 
V souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. Vám poskytujeme Vámi požadované informace, resp. sdělujeme následující:
 
 
k písm. a) Žádosti:
 
Povinný subjekt nemá žádné Vámi požadované informace ve smyslu ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
 
 
k písm. b) Žádosti:
 
Povinný subjekt nemá žádné Vámi požadované informace ve smyslu ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
 
 
Požadované informace neexistují, neboť pracovní e-mail Ing. arch. Anny Procházkové byl vymazán, záznamy o e-mailové korespondenci nejsou evidovány povinným subjektem v oficiálním protokolu. Současně upozorňujeme, že nejde o informace, které je povinný subjekt povinen mít na základě zákonem uložené povinnosti k dispozici.
 
 
            S pozdravem
 
 
 
 
                                                                                            Mgr. Martin Mikš, v.r.
                                                                              vedoucí odboru kontrolního a právního                                                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IČ                    DIČ                      Telefon            Fax                  E-mail                                                 Internet
70888337    CZ70888337            541651234      541651289      klusackova.radka@kr-jihomoravsky.cz www.kr-jihomoravsky.cz